+

Ekološka klasifikacija degradiranih staništa

Šifra predmeta: EI33525
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov: nema

Da studenti na osnovu znanja o klimi, reljefu, zemljištu i potencijalnoj vegetaciji budu osposobljeni za determinaciju i ekološku tipizaciju neobraslih površina.

Osposobljavanje studenata za primenu stečenih znanja pri izboru vrsta drveća za pošumljavanje neobraslih površina.

Teorijska nastava: Uvod. Ekološki faktori. Opšte stanje neobraslih površina. Očuvana staništa. Degradirana staništa. Osobine zemljišta neobraslih površina pogodnih za pošumljavanje. Klasifikacija zemljišta neobraslih površina. Definisanje prirodne potencijalne vegetacije neobraslih površina. Principi ekološke klasifikacije neobraslih površina.  Orgrafski uslovi, geološka podloga, tipska pripadnost zemljišta i dendroflora potencijalne prirodne vegetacije bazna osnova izbora vrsta drveće za pošumljavanje.