+

Јанко Љубичић

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 981
Е-маил: janko.ljubicic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 114
Консултације: Понедељак, 9.00-11.00 часова

– 2014. године завршио основне академске студије на Шумарском факултету, Универзитета у Београду;

– 2017. године завршио мастер академске студије на Шумарском факултету, Универзитета у Београду;

– 2017. године уписао докторске студије на Шумарском факултету, Универзитета у Београду.

Ужа научна област

Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине

Област истраживања

Педологија, Екологија шума и шумских станишта, Заштита и унапређивање животне средине

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021