+

Ishrana bilja

Šifra predmeta: EI32421
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Status predmeta: izborni-II godina studija-III semestar
Broj ESPB: 6
Uslov: nema

Osposobljavanje studenata da prepoznaju simptome nedostatka pojedinih elemenata u ishrani biljaka, ovladavanje metodama utvrđivanja nivoa obezbeđenosti zemljišta elementima mineralne ishrane i definisanje mera za obezbeđeivanje potrebnog nivoa hranljivih elemenata u cilju poboljšanja ishrane šumskog drveća.

Primena stečenih znanja u oblasti rasadničke proizvodnje, pošumljavanja i gajenja šuma. Primena stečenih znanja u oblasti rasadničke proizvodnje, pošumljavanja i gajenja šuma.

Teorijska nastava: Hemijski sastav biljaka-voda, organske materije, mineralne materije. Ishrana biljaka-heterotrofna, autotrofna. Vodni režim-usvajanje vode, odavanje vode, kretanje vode kroz biljku. Mineralna ishrana biljaka. Uloga i značaj pojedinih elemenata u mineralnoj ishrani i simptomi nedostatka pojedinih elemenata u ishrani. Đubriva i mineralna ishrana. Organska i mineralna đubriva. Đubriva u šumskoj proizvodnji-izbor đubriva, norme i način unošenja đubriva.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački ra: Određivanje elemenata mineralne ishrane biljaka u zemljištu-ukupan i neorganski oblici azota, pristupačnih oblika fosfora i kalijuma. Određivanje pristupačnih oblika mikroelemenata i gvožđa metodom adsorpcione spektrofotometrije. Određivanje elemenata u biljkama.