+

Korišćenje voda šumskih područja

Šifra predmeta: EI34731
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Sticanje osnovnih znanja o vodnim ekosistemima u šumskim područjima, njihovo stanje i načini uređenja kao i mogućnosti njihovog korišćenja i to obe komponente, biotopa i biocenoze.

Stečeno znanje o vodnim ekosistemima, njihovo uređenje i korišćenje.

Teorijska nastava

Opšte karakteristike resursa (šume i vode), globalni raspored kopnenih voda, problemi i perspektive. Opšte karakteristike šumskih područja. Rasprostranjenost šuma, značaj šumskog ekosistema u zaštiti i unapređenju životne sredine. Vodni ekosistemi kopna (tekuće i stajaće vode), organska produkcija u vodnim ekosistemima. Prinos korisnih voda. Osnovne postavke biološkog (naturalnog) uređenja voda, Uređenje tekućih voda, uređenje stajaćih voda, uređenje veštačkih vodnih ekosistema, kaptaža izvora. Potrebe za vodom (subjekti i vidovi korišćenja), sistemi korišćenja voda.

Praktična nastava:

Definisanje elemenata bioregulacije (proticaj, ekološki snimak, fito-tehnički objekti..), određivanje položaja i gabarita ribnjaka, postavljanje kaptažne građevine i česme i dr.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe