+

Materijali u protiverozivnim radovima

Šifra predmeta: EI32417
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: Znanja iz prethodnih predmeta

Sticanje znanja o materijalima za projektovanje i izvođenje radova ,u oblasti zaštite zemljišnih i vodnih resursa,njihovim osobinama, mestu i načinu primene, upotrebi  novih materijala, a sve u cilju  poboljšanja kvaliteta  objekata i unapređenja  životne sredine.

Osposobljavanje studenata da samostalno i na pravi način, koriste najsvrsishodnije i sve dostupne materijale, u cilju trajnosti i kvaliteta objekata, u ekološkom inženjeringu  zaštite zemljišnih i vodnih resursa .

Teorijska nastava:

Ubrzan tehničko-tehnološki razvoj proizvodnje i primene konstrukcijskih i fito- matrijala, u ekološkom inženjeringu, zahteva njihovo stalno izučavanje i praćenje novih saznanja,radi njihove efikasnije i ekonomičnije primene.Ova oblast zahteva pooštrene kriterijume kvaliteta i fizičko-mehaničko-tehnoloških svojstava,zbog jačeg delovanja destruktivnih, prirodnih i antropogenih agenasa. Osim konstrukcijskih, nužna jei upotreba proverenih i novih, bioinženjerskih i biljnih  materijala.To su najčešće:smeše trava i leguminoza, travni tepisi,linijska sadnja žbunja i drveća,pleteri, fašine, fašinade, kobe i drugi fito i kombinovani materijali.

Praktična nastava:Vežbe:

Proučavaju se osobine i primenjivost materijala na osnovu evropskih i svetskih standarda i normi, ispitivanja i upotrebe, nezaobilaznih materijala u ovoj struci: kamena, agregata, drveta, veziva, maltera, betona, hidrotehničkog betona aditiva, sintetika, metala, pasta,, premaza, smola, lepkova,fito i dr.inoviranih materijala koji se ubrzano pojavljuju u upotrebi.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.