+

Mehanizacija u protiverozivnim radovima

Šifra predmeta: EI33524
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov: Položeni ispiti iz Matematike i Tehničke mehanike

Upoznavanje  sa osnovnim karakteristikama mašina, vrstama mašina i uređaja koji se primenjuju za  izvođenje tehničkih, bioloških i biotehničkih radova za zaštitu zemljišta od erozije i uređenje bujičnih  tokova. Za ove vrste radova primenjuju se građevinske mašine za iskop, transport, ravnanje i sabijanje zemljišta, kao i mašine za radove u okviru šumskih i poljoprivrednih melioracija. Programom je obuhvaćen racionalan izbor mašina za odvijanje  protiverozionih radova kroz tri faze: širi, uži i optimalni izbor, sa utvrđivanjem najekonomičnije cene mašinskog rada.

Stečena znanja za primenu mehanizacije za izvođenje radova na zaštiti zemljišta od različitih oblika degradacije, za izvođenje tehničkih objekata u koritima bujičnih tokova, bioloških i biotehničkih radova u bujičnim slivima, kao i radova u okviru šumskih i poljoprivrednih melioracija.

Teorijska nastava

Istorijski osvrt na primenu mehanizacije za protiverozoiine radove; Opšta klasifikacija građevinskih mašina; Podela mašina po načinu izvršenja rada: Osnovni delovi građevinskih mašina;
Mašine za iskop i ravnanje zemljišta (dozeri; skreperi; grejderi); Mašine za iskop i utovar zemljišta (bageri; utovarivači). Mašine za transport (kamioni kiperi, damperi);  Mašine za neprekidan transport (trakasti transporteri; elevatori); Žičare; Mašine za sabijanje zemljišta
Mašine za proizvodnju i preradu građevinskog materijala; Mašine za preradu kamena i šljunka; Mašine za izradu, transport i ugradnju betona;
Mašine i uređaji za biološke radove; Mašine za sadnju; Mašine za izvođenje radova na drenaži zemljišta; Alati i mašine za polaganje horizontalne cevne drenaže; Alati i mašine za krtičnu drenažu; Tehnički sistemi za navodnjavanje, Mašine i uređaji za čišćenje kanala, Mašine za crpljenje vode; Optimalna primena mehanizacije za protiverozione radove.

Izrada završnog rada.

Praktična nastava:

Osnovni ekonomski kriterijumi za primenu mašinskog rada; Učinak građevinskih mašina za protiverozione radove; Redukcioni koeficijenti; Izbor mašina za protiverozione radove, Širi izbor mašina za protiverozione radove (proračun troškova efektivnog sata rada mašina, jednokratni troškovi, eksploatacioni i troškovi osnovnog sredstva); Uži izbor mašina za protiverozione radove; Ukupna cena mašinskog rada; Proračun praktičnog učinka mašina za spravljanje i ugradnju betona.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.