+

Melioracije zemljišta

Šifra predmeta: EI34732
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: osnovni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Upoznavanje sa problemima i sticanje znanja iz oblasti vodno – vazdušnog režima zemljišta, sistemima navodnjavanja i odvodnjavanja, načinima primene podzemnih melioracija kao i merama poboljšanja hemijskih svojstava zemljišta.

Potpuna osposobljenost studenata za izradu praktičnih rešenja iz ove oblasti,  kao i priprema za master studije.

Teorijska nastava

Melioracioni problemi u svetu i kod nas. Uzroci degradacije zemljišta. Melioracije različitih tipova zemljišta. Faze, sadržaj i redosled meliorativnih radova. Vodni režim zemljišta i uticij na vegetaciju (Koncepti proučavanja odnosa voda zemljište;  Retencija i kretanje vode u zemljištu; Vodni režim u uslovima navodnjavanja). Navodnjavanje (Ciljevi navodnjavanja; Vrste navodnjavanja; Optimalna vlažnost zemljišta, norma navodnjavajna; Kvalitet vode za navodnjavanje). Odvodnjavanje  (Uzroci i posledice prekomerne vlage u zemljištu; Istražni radovi i njihovo definisanje; Drenažni kriterijumi; Vrste odvodnjavanje; Izvođenje radova na horizontalnoj cevnoj drenaži; Elementi drenaže; Objekti na drenažnoj mreži). Podzemne melioracije (Pomoćne drenažne mere; Duboko rastresanje; Krtična drenaža)  Mere poboljšanja hemijskih svojstava zemljišta.

Izrada završnog rada.

Praktična nastava:

Vežbe sa zadacima iz odvodnjavanja i navodnjavanja

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe.  Labaratorijske vežbe iz oblasti vodnog režima zemljišta.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.