+

Organizacija protiverozivnih radova

Šifra predmeta: EI34836
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov: položeni ispiti iz Bujičnih tokova i erozije, Projektovanja u bujičarstvu

Ovladavanje znanjima iz oblasti planiranja i izvođenja radova na zaštiti zemljišnih i vodnih resursa sa primenom savremenih organizacionih metoda.

Stečena znanja iz opštih načela organizacije rada, merenja i normiranja rada i specifičnih tehnologija izvođenja radova na zaštiti vodnih i zemljišnih resursa. Student stiče znanja o pripremi izvođenja radova i izradi projekta organizacije građenja koji bi obuhvatio i znanja o metodama planiranja sa izradom statičkih i dinamičkih planova. Osim toga, student stiče sposobnost poznavanja organizacije preduzeća, kao i zakona i propisa koji prate odvijanja ove vrste radova, kao i ergonomskih uslova za njihovo odvijanje.

Teorijska nastava

Specifičnosti izgradnje objekata za uređenje bujičnih slivova; Opšta načela organizacije rada; Upravljanje projektima za uređenje bujičnih slivova
Priprema izgradnje protiverozionih objekata – Proučavanje rada; Studija tehnološkog procesa; Vrednovanje i nagrađivanje; Kontrola kvaliteta; Merenje i normiranje rada; Racionalizacija u oblasti izvođenja protiverozionih radova; Podela radova – Zemljani radovi; Projekat organizacije i tehnologije građenja protiverozionih objekata–Prethodni i pripremni radovi; Tehnologija odvijanja radova.
Planiranje izvođenja protiverozionih radova – Planiranje vremena i resursa; Proračun trajanja radova; Proračun potreba u resursima; Statički i dinamički planovi
Mrežno planiranje; Primena računarskih programa pri planiranju odvijanja protiverozionih radova
Osnove operaciona istraživanja – Dinamičko programiranje Linearno programiranje.
Optimizacija vremena i resursa kod izgradnje protiverozionih objekata; Organizacija preduzeća za uređenje bujičnih slivova; Zakoni i propisi o izgradnji objekata za uređenje bujičnih slivova i zašitu zemljišta od erozije. Ergonomija u protiverozionih radovima.

Izrada završnog rada.

Praktična nastava:

Analiza fonda radnih dana; Studija tehnološkog procesa;  Proračun trajanja radova (građevinsko-tehničkih, bioloških i agrotehničkih radova); Proračun potreba u resursima; Statički planovi; Dinamički planovi (gantogrami); Mrežno planiranje; Primena računarskih programa pri planiranju odvijanja protiverozionih radova; Optimizacija resursa (radne snage, materijala i mehanizacije i finansijskih sredstava).

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.