+

Pedologija

Šifra predmeta: EI32314
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Osposobljenost studenata za determinaciju pedosistematskih jedinica zemljišta i ocenu proizvodnog potencijala zemljišta na osnovu poznavanja morfoloških, fizičkih i  hemijskih osobina

Osposobljenost studenata za primenu stečenih znanja u struci

Teorijska nastava:

Predmet, zadatak i istorijski razvoj pedologije. Značaj i mesto pedologije u šumarstvu.
Opšti pojmovi o zemljištu kao specifičnoj prirodnoj tvorevini i staništu šumskog drveća. Zemljišni profil i njegova građa. Mineralna i organska komponenta zemljišta. Svojstva zemljišta. Činioci i procesi pedogeneze. Evolucija zemljišta. Pedosistematske klasifikacije. Sistematika zemljišta. Vertikalna i horizontalna zonalnost zemljišta u Srbiji.

Praktična nastava:

Spoljna i unutrašnja morfologija zemljišta, identifikacija geneskih horizonata zemljišta, laboratorijska ispitivanja standardnih fizičkih i hemijskih osobina zemljišta.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.