+

Rekultivacija jalovišta

Šifra predmeta: EI34734
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov: Nema

Raznolikost uslova nastalih posle iskorišćavanja rudarskih aktivnosti, iziskuje posebnu analizu, pripremu i predloge rešenja. Poseban zahtev koji se ovom prilikom javlja u vezi je sa ostvarivanjem rezultata koji maksimalno ostvaruju rešenja koja se ogledaju u poštovanju biodiverziteta, održivog razvoja i prilagođenost optimalnim potrebama okruženja. Pošto se veći deo problema na koje se nailazi podudara sa problematrikom erozije, ovaj predmet predstavlja kontinuitet studija na ovom odseku.

Studijski pristup rešenju pretpostavlja detaljno upoznavanje sa nizom varijanti ekoloških uslova na novonastalim površinama. Pri tome se mora voditi računa o primerni do sada poznatih, ali i novih metoda u obradi  novonastalih terena i njihove okoline.

Teorijska nastava:

Ekološke karakteristike devastiranih oblasti. Tipovi jalovišta. Mere popravke (melioracije): osnovne podele načina rekultivacije. Rudarska tehnička rešenja rekultivacije. Biotehnička rekultivaciona rešenja. Tehnika i tehnologija rekultivacije. Osnove melioracije zemljišta. Rekultivacija u užem smislu (prvobitna agrotehnička, poljoprivredna, voćarska i šumarska). Funkcionalni tip rekultivacione sredine. Rekreacioni načini rekultivacije. Upravljanje i koordinacija rekultivacijom; pitanje investicija. Projektovanje rekultivacionih radova.

Izrada završnog rada.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Kartiranje jalovišta. Upoznavanje sa primerima rekultivacionih radova: rudarska tehnička rešenja rekultivacije i biotehnička rekultivaciona rešenja. Rekultivacija u užem smislu: prvobitna agrotehnička, poljoprivredna, voćarska i šumarska rekultivacija. Funkcionalni tip rekultivacione sredine: posebni načini šumskih rekultivacija i rekreacioni načini rekultivacije. Analiza uspeha izvedene rekultivacije. Terenski obilazak izvedenih rekultivacionih radova.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.