+

Upravljanje zemljišnim i vodnim resursima u zaštićenim područjima

Šifra predmeta: EI33629
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov:

Upoznavanje sa metodama i tehnikama koje se koriste za upravljanje zemljišnim i vodnim resursima u zaštićenim područjima, u skladu sa kategorijom i dominantnim uslovima na zaštićenom području.

Stečeno znanje o načinima upravljanja zemljišnim i vodnim resursima u zaštićenim područjima.

Teorijska nastava
Uvod u kategorizaciju zaštićenih područja i kriterijume na osnovu kojih se izdvajaju (strogi i specijalni rezervat prirode, nacionalni park, spomenik prirode, zaštićeno stanište, predeo izuzetnih odlika, park prirode); analiza mogućnosti za degradaciju zemljišnih i vodnih resursa u zaštićenim područjima; nivo tolerantnog opterećenja prostora u zaštićenim područjima; metode i tehnike upravljanja zemljišnim i vodnim resursima u zaštićenim područjima.
Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Definisanje mogućnosti za degradaciju zemljišnih i vodnih resursa u zaštićenim područjima; uticaj prirodnih i antropogenih faktora; primeri održivog upravljanja na osnovu analiza studija slučaja; određivanje optimalnih tehnika upravljanja u skladu sa kategorijom zaštićenog područja.