+

Материјали у ПЕР

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 2
Услов: одслушана настава из материјала у ПЕР-а,

Увид у практичну примену стечених научно- наставних знања и њихова примена на терену, као и увећање практичних знања из струке .

Спремност за самосталан рад на пројектовању и извођењу радова на терену , као и за научно- истраживачки и експериментални посао. Могућност лакшег запошљавања у ширем спектру организација.

Упознавање са поступком израде и пројектовања у у област екологије и еколошког инжењеринга у заштити земљишта и вода.Најповољнија и најекономичнија решења у зависности од услова терена. Практична примена биоинжењеринга и еколошких материјала.