+

Likovno oblikovanje

Šifra predmeta: PA2420A
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Bez uslova

Razvijanje sposobnosti i veština u likovnom oblikovanju.

Savladavanje tehnika i razvijanje veština u oblikovanju i likovnom predstavljanju prostora. Razvijanje sposobnosti procene karaktera oblika, prostora, boje i drugih likovnih vrednosti. Primena znanja o teoriji forme i likovnim vrednostima u oblikovanju i priprema za uključivanje u proces pejzažno-arhitektonskog projektovanja.

Teorijska nastava

Kroz primere iz umetnosti obrađuju se vrste perspektive, psihofiziološki aspekti sagledavanja prostora i prevođenja u površinu, boja kao izražajno sredstvo (kvalitet, kontrast i harmonija), strukturalni principi oblikovanja: kompleksnost, vrste reda i stepen uređenosti.

Praktična nastava

Razvijanje tehnika predstavljanja prostora i produbljivanje znanja o elementima u prostoru kroz skiciranje. Istraživanje raznovrsnih pristupa oblikovanju i primena odgovarajućih predstavljačkih tehnika. Kombinovanje crteža slobodnom rukom i digitalne obrade slike. Razvoj početnog koncepta kroz radne crteže i modele, završno uobličavanje likovne prezentacije.