+

Savremena pejzažna arhitektura

Šifra predmeta: PA4839B
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: Bez uslova

je  da se kroz teoretski i praktičan rad studenti osposobe da povezuje različite teorijske platforme i prakse unutar diskursa savremene pejzažne arhitekture i da ista razumeju kao sastavni deo širih kulturalnih, društvenih i političkih kretanja i promena.

se ogleda u sticanju sposobnosti za čitanje i razumevanje različitih kretanja, pojavnih formi i sadržaja (filozofija, teorijske platforme, škole, paradigme, strategije, kanonska dela i dr.) unutar savremenog polja delovanja pejzažne arhitekture.

Teorijska nastava: Prvi ciklus (8 nedelja): Pregledna razmatranja kretanja (u svetu i regionu Zapadnog Balkana) u teoriji i praksi (kanonska dela) unutar modernizma i postmodernizma, te onoga što je aktuelno danas i njihova artikulacija i problematizovanje u odnosu na promene vezane za industrijsko, postindustrijsko i informatičko doba – Kolokvijum (prikaz kanonskog dela); Drugi ciklus (7 nedelja): Pregledno i problemsko razmatranje nastanka i promena savremenog diskursa pejzažne arhitekture i njegovog odnosa sa savremenim kulturalnim, društvenim, arhitekturalnim, ekološkim, filozofskim, umetničkim i tehnološkim diskursima.

Vežbe: Čitanje, razumevanje i interpretiranje  kanonskih dela savremene pejzažne arhitekture. Pregledno i problemsko razmatranje konteksta vremena u kome je nastalo delo, odnosa dela sa savremenim tokovima i tendencijama u pejzažnoj arhitekturi i vremena u kome je nastalo, te prepoznavanje autorske pozicije – primenjene filozofije i strategije, u odnosu na delo – Semestralni rad (timeline) u formi Power Point Presentation.