+

Ekonomika i organizacija u pejzažnoj arhitekturi

Šifra predmeta: PA4837
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: osnovni
Broj ESPB: 5
Uslov: Nema

Razumevanje osnovnih pojmova iz oblasti ekonomike i organizacije u pejzažnoj arhitekturi

Sticanje konkretnih znanja i veština za izradu biznis plana i mogućnost primene istih za osnivanje i upravljanje preduzeća.

Teorijska nastava

Elementi proizvodnog sistema. Sredstva za proizvodnju. Osnovna sredstva. Obrtna sredstva. Pojam, značaj i podela troškova. Vrste troškova. Klasifikacija troškova sa aspekta njihovog delovanja na obim proizvodnje. Standardizacija. Organizaciona struktura preduzeća. Razvoj biznis ideje, pojam i značaj biznis plana. Tržište i elementi tržišta. Istraživanje tržišta. Razvoj marketing plana. Pojam i značaj proizvoda, cena, lokacije i prezentacije. Procena troškova, prodaje i profita. Finansijski plan.

Praktična nastava:

Način izračunavanja potrebnih obrtnih i osnovnih sredstava. Izračunavanje prosečnih troškova po jedinici proizvoda na raznim stepenima zaposlenosti. Izračunavanje mrtve tačke rentabiliteta. Priprema biznis plana-intervju sa preduzetnikom iz oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture. Ocena tržišta i razvoj marketing plana-sakupljanje podataka na terenu, priprema ankete, analiza ankete i prezentacija dobijenih podataka.