+

Osnove urbanizma

Šifra predmeta: PA2419
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov: Bez uslova

Upoznavanje studentata sa osnovnim elementima gradske sredine i opštim procesima urbanizacije (aspektima, faktorima i zakonitostima razvoja grada, – strukturom gradskih prostora i aktivnosti), kao i sa najosnovnijim karakteristikama (tehnikama i procedurama, strukturom i značajem zakonodavnog i planskog okruženja) urbanističkog planiranja i urbanog dizajna.

Osposobljavanje studenata za razumevanje kompleksnosti poslova vezanih za oblast urbanizma u uslovima savremenog građenja i uređenja gradova.

Teorijska nastava

Teorijske osnove i iskustvena polazišta: – definisanja, istraživanja i struktuiranja urbanizacije, osnovnih urbanih struktura (prirodnih struktura u gradu, socio – kulturnih struktura i procesa, fizičke strukture, urbanih funkcija, međusobnih povezanosti i uslovljenosti), najosnovnijih planerskih i dizajnerskih alata, tehnika i procedura.

Drugi oblici nastave – studio

Identifikacija i analiza urbanih struktura (elemenata i međusobnih relacija) i faktora razvoja pojedinih urbanih struktura i elemenata, kao i identifikacija najosnovnijih relevantnih proceduralnih alata i tehnika za planiranje, dizajniranje i implementaciju adekvatnih solucija za unapređenje urbanih struktura i pojedinačnih strukturnih elemenata grada.

Materijalu za nastavu možete pristupiti OVDE.