+

Podizanje i negovanje zelenih površina

Šifra predmeta: PA4735
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 10
Uslov: Nema uslova

Upoznavanje studenata sa zelenim površinama grada i okoline, njihovim značajem, funkcijama, tehnikom i tehnologijom podizanja (izgradnje) i oblicima i pristupima održavanju ovih površina u celini, kao i negovanju pojedinačnih grupa ukrasnih biljaka u njima.  

Osposobljavanje inženjera da uspešno podignu (izgrade) i neguju (održavaju) u funkcionalnom stanju sve standardne tipove i kategorije zelenih površina.      

Teorijska nastava

Ekološke, istorijske, tehnološke i inženjerske osnove izgradnje zelenih površina. Izučavanje i analiza funkcija zelenih površina i njihovo unapređivanje. Sistem zelenih površina grada. Izučavanje uslova sredine i njihov uticaj na definisanje postupaka u izgradnji zelene površine i u njenom negovanju. Karakteristike i specifične funkcije standardnih kategorija zelenih površina.

Praktična nastava: Vežbe

Tehnološki postupci izgradnje zelenih površina. Radovi na podizanju (izgradnji) zelenih površina – pripremni radovi, zemljani radovi, radovi na postavljanju instalacija (radovi na navodnjavanju i odvodnjavanju), izgradnja građevinsko-arhitektonskih objekata, radovi na popravljanju osobina i pripremi zemljišta za sadnju i setvu biljaka, radovi na sadnji i setvi biljaka.

Tehnologija negovanja biljnog materijala i održavanja abiotičkih struktura zelene površine. Mere negovanja zemljišta. Mere negovanja biljaka. Kalendar negovanja. Izrada bioekološke osnove zelene površine. Upotreba materijala, pribora, alata, mašina i tehničkih pomagala u podizanju i negovanju zelenih površina.

Terenska nastava – obilazak karakterističnih zelenih površina i analiza njihovih karakteristika vezanih za podizanje (izgradnju) i negovanje (održavanje).