+

Ihtiopotencijali šumskih područja

Šifra predmeta: Š4740G
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 3
Uslov: Bez uslova

Sticanje osnovnih znanja o složenim odnosima između vodnih i šumskih ekosisistema, odnosno o potencijalima i proizvdnji organske materije u vodnim ekosistemima-ihtiofauna

Izučavanjem predmeta studenti su upoznaju sa mogućnostima korišćenja vodnih ekosistema za uzgoj slatkovodnih riba u šumskihm područjima

Teorijska nastava

Uvodna predavanja šuskim i vodnim ekosistemima. Značaj i osnovne karakteristike vodenih staništa. Osnovni parametri kvaliteta tekućih i stajaćih voda. Biocenoze tekućih i stajaćih voda. Ekologija i sistematika privredno značajnih vrsta riba. Ihtiocenoze tekućih voda. Ihtiocenoze stajaćih voda (barskih i jezerskih ekosistema). Uticaj kopnenog ekosistema na ihtiocenozu. Uređenje voda u funkciji unapređenja ribljeg fonda šumskih područja. Gazdovanje šumama u funkciji zaštite i očuvanja ihtiocenozatekućih i stajaćih voda. Planiranje i organizacija gazdovanja ihtijo potencijalima šuskih područja. Zakonska legislativa. Privredni aspekt očuvanja i unapređenja ihtiopotencijala voda u šumskim područjima.