+

Planiranje gazdovanja šumama

Šifra predmeta: Š4741
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 11 (6+5)
Uslov: Nema

Ovladavanje osnovnim znanjima iz planiranja gazdovanja šumama. Upoznavanje sa vrstama, sadržajem, tehnikom i tehnologijom izrade planova.

Znanja neophodna za operativno planiranje u šumarskoj praksi, kao i za nastavak daljeg školovanja na master i doktorskim studijama

Teorijska nastava: Uvod. Pojam plana i planiranja, Osnove planiranja – karakteristike, zadaci, problemi i predmeti planiranja. Strateško planiranje i operativno planiranje. Sistem planiranja – nosioci, proces, instrumenti planiranja i planovi. Zadaci planiranja u šumarstvu. Karakteristike šumskih ekosistema sa aspekta planiranja  gazdovanja šumama, faktori rizika. Osnovne funkcije šuma u našim uslovima. Opšti i posebni, dugoročni, kratkoročni, veza i uslovljenost između funkcija i ciljeva. Promenljivost ciljeva, konflikti ciljeva i operacionalnost ciljeva. Prostor kao element od značaja za planiranje. Vreme kao elemenat pri planiranju. Sastojina. Osnovne karakteristike sastojina. Trajnost i racionalnost, pojam i definicija. Savremeno shvatanje (funkcionalne) trajnosti. Održivi razvoj. Normalno stanje kao osnov za obezbeđivanje trajnosti. Šumski prinosi, pojam, vrste i karakteristike. Osnov za određivanje prinosa i mera prinosa u jednodobnim, raznodobnim i prebirnim šumama. Integralno gazdovanje šumama. Trajno i racionalno korišćenje prirodnih resursa kao osnov integralnog planiranja, integralnost ciljeva.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad: Sastojina kao osnovna planska jedinica – prikaz stanja, analiza i ocena, planiranje radova, evidencija izvršenja i kontrola. Metodi i načini određivanja prinosa. Informacioni podsistem uređivanja šuma i GIS u planiranju gazdovanja šumama. Šumske tematske karte i vrste karata. Izrada planova gazdovanja šumama, način izrade i sadržaj opšte osnove, posebne osnove, programa i izvođačkog plana. Evidencija gazdovanja šumama i kontrola realizacije. Prognoza i projekcija razvoja šumskog fonda i strateška analiza uticaja. Problemi gazdovanja šumama