+

Ненад Петровић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 933
Е-маил: nenad.petrovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: без броја
Консултације: среда 10-11 часова, петак 10-11 часова

Ненад Петровић рођен је 4. септембра 1974. године у Лозници. Основну школу је завршио у Лешници. Средњу шумарску школу у Сремској Митровици уписао је 1988. године, а дипломирао 1992. године. Шумарски факултет у Београду уписао је 1994. године, а завршио га 1999. године. Магистарске студије уписао је 2000. године на Алберт Лудвиг универзитету у Фрајбургу (СР Немачка), а мастер рад је завршио у новембру 2003. године. Запослен на Шумарском факултету у Београду од априла 2001. године, где је радио на пословима асистента‑приправника на предмету Планирање газдовања шумама. На место асистента у оквиру истог предмета изабран је током 2006. године. У оквиру своје досадашње каријере на Шумарском факултету у Београду учествовао је на неколико значајних пројеката од националног и међународног значаја. Током 2003. године учествовао на националној инвентури шума у Немачкој. Од 2004. године ангажован као координатор и контакт особа на пројекту ФОПЕР (развој капацитета у образовању и истраживању из области шумарске политике и економике у региону западног Балкана). Од 2006. до 2008. године учесник на пројекту ПРИФОРТ (истраживање о предусловима за оснивање интересних асоцијација приватних шумовласника у региону западног Балкана) финансираним од стране аустријског Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. На националном нивоу учествовао на пројектима технолошког развоја финансираних од стране Министарства науке. Аутор је више радова од националног и међународног значаја. Коаутор је монографије Националне инвентуре шума као и међународно рецензиране монографије о спремности приватних шумовласника у оснивању интересних асоцијација у региону западног Балкана. Учесник је студије процене потенцијала за одрживо коришћење дрвног отпада за потребе грејања у 10 општина у Србији. Био је предавач на међународним мастер студијама из области шумарске политике и економике у Београду и Сарајеву. Учесник неколико међународних летњих школа у Финској, Француској, Немачкој из шире области одрживог управљања шумским ресурсима. Говори немачки и енглески језик. Члан је Ловачког савеза Србије и удружења грађана Фрушкогорац.

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  1. Stjepan Posavec, Mersudin Avdibegovic, Becurovic Dzenan, Petrovic Nenad, Makedonka Stojanovska, Dane Marceta, Spela Pezdevsek Malovrh: Private forest owners’ willingness to supply woody biomass in selected South-Eastern European countries, BIOMASS & BIOENERGY, (2015), vol. 81 br., str. 144-153
  2. Stankovic Dragica, Krstic Borivoj Dj, Igic Ruzica S, Trivan Goran, Petrovic NenadJovic Djordje : Concentration of Pollutants in the Air, Soil and Plants in the Area of the National Park „Fruska Gora“ – Serbia (Article), FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, (2011), vol. 20 br. 1, str. 44-50
  3. Nonic Dragan, Bliss John C,  Milijic Vojislav,  Petrovic Nenad,  Avdibegovic Mersudin,  Mataruga Milan:  Challenges of Organizing Private Forest Owners in Serbia, SMALL-SCALE FORESTRY, (2011), vol. 10 br. 4, str. 435-455
  4. Avdibegovic Mersudin, Nonic Dragan,  Posavec Stjepan,  Petrovic Nenad Maric Bruno,  Milijic Vojislav,  Krajter Silvija, Ioras Florin,  Abrudan Ioan Vasile:  Policy Options for Private Forest Owners in Western Balkans: A Qualitative Study, NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, (2010), vol. 38 br. 1, str. 257-261
  5. Avdibegovic Mersudin, Petrovic Nenad Nonic Dragan,  Posavec Stjepan,  Maric Bruno,  Vuletic Dijana:  Readiness Of Private Forest Owners In Croatia, Serbia And Bosnia-herzegovina To Cooperate In Forest Roads Construction And Maintenance , SUMARSKI LIST, (2010), vol. 134 br. 1, str. 55-64
  6. Banković S., Medarević M., Pantić D., Petrović N. (2009): The National Forest Inventory of the Republic of Serbia:the growing stock of the Republic of Serbia, Monograph, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia, Forest Directorate, Belgrade (1-238)