+

Ekonomika drvne industrije

Šifra predmeta: TMP4732
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Status predmeta: Obavezni (VII semestar)
Broj ESPB: 6
Uslov: opšti uslovi

Osposobljavanje studenata za praćenje ekonomskih aktivnosti u drvnoj industriji Srbije, sagledavanje njenog mesta i uloge u privrednoj strukturi i privrednom razvoju Srbije, kapacitetima i kretanju proizvodnje svih kategorija proizvoda od drveta, plasmanu i potrošnji proizvoda od drveta, proizvodnim i ekonomskim karakteristikama proizvodnje i industrijskoj politici i njenim merama.

Raspolaganje znanjima za praćenje ekonomskih aktivnosti u drvnoj industriji Srbije, karakteristika njenog razvoja i uspešnog rešavanja zadataka i problema iz oblasti ekonomike poslovanja preduzeća u drvnoj industriji.

Teorijska nastava-predavanja: Pojam i predmet izučavanja Ekonomike drvne industrije. Geneza drvne industrije Srbije. Mesto i značaj drvne industrije u privredi Srbije. Šumski fond Srbije kao materijalni faktor razvoja drvne industrije. Tržište i tržišno privređivanje. Resursi preduzeća u drvnoj industriji (tehnološki, energetski, ljudski, finansijski, znanje kao resurs,…). Pojam proizvodnje i njene karakteristike u drvnoj industriji. Proizvodne funkcije u drvnoj industriji (ekonometrijski model). Troškovi. Pojam, podela i raspored troškova. Praćenje i obračun troškova proizvodnje u preradi drveta i proizvodnji nameštaja. Metode kalkulacija troškova proizvodnje najznačajnijih kategorija proizvoda od drveta. Marža. Porez na dodatu vrednost. Poslovna sredstva preduzeća u drvnoj industriji.. Osnovni pokazatelji uspešnosti poslovanja preduzeća u drvnoj industriji. Princip produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti (profitabilnosti). Računovodstveno-finansijski bilansi preduzeća u drvnoj industriji. Pokazatelji finansijske analize poslovanja preduzeća u drvnoj industriji.

Vežbe: Osnovni statistički pokazatelji i metode za praćenje ekonomskih aktivnosti u drvnoj industriji. Ekonometrijski modeli proizvodnje, potrošnje, ponude i tražnje proizvoda drvne industrije. Osnovna sredstva. Amortizacija i metodi za izračunavanje amortizacione kvote. Revalorizacija i izračunavanje revalorizovane vrednosti osnovnih sredstava. Troškovi.Uticaj stepena korišćenja kapaciteta na veličinu troškova i prihoda preduzeća u drvnoj industriji. Uticaj troškova na poslovno odlučivanje. Kalkulacije troškova. Principi produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti. Izrada bilansa stanja i bilansa uspeha preduzeća. Izračunavanje pokazatelja finansijske uspešnosti preduzeća. Primeri i rešavanje zadataka.

Praktična nastava: Praktična nastava studenata u preduzećima drvne industrije.