+

Александра Лазаревић

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 862
Е-маил: aleksandra.lazarevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 88
Консултације: понедељак, 12‒14 часова

Рођена је у Београду 19. 2. 1991. године. Основну и средњу школу завршила је у Младеновцу као одличан ђак. Природно-математички смер гимназије у Младеновцу је завршила 2010. године и одмах након тога уписала се на Шумарски факултет у Београду ‒ студијски програм Прерада дрвета, као студент на буџету. На истом је дипломирала у фебруару 2015. године са просечном оценом 9,20 и оценом 10 на дипломском испиту. У октобру 2015. године уписала је студијски програм мастер студија Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета ‒ модул Трговина дрветом и економика прераде дрвета. У школској 2015/2016. години била је ангажована као демонстратор на предмету Економика дрвне индустрије и Трговина дрветом и производима од дрвета.
Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду засновала је 30. 3. 2016. године, када је изабрана за сарадника у настави на ужој научној области Трговина дрветом и економика прераде дрвета.
На Одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета учествује у извођењу наставе на предметима Трговина дрветом и производима од дрвета, Економика дрвне индустрије и Маркетинг дрвних производа.
Након завршетка основних студија била је на стручној пракси у фабрици „Благојев наследник” у Младеновцу, која се бави производњом намештаја од плочастог материјала, у периоду од 1. 3. 2015. до 1. 9. 2015. године.

Ужа научна област

Трговина дрветом и економика  прераде дрвета

Област истраживања

Трговина дрветом и производима од дрвета; маркетинг и тржиште производа од дрвета; економика дрвне индустрије.

Одабрани научни радови

Glavonjić Branko D., Oblak Leon, Čomić Dragan R., Lazerević Aleksandra V., Kalem Miljan S. : WOOD FUELS CONSUMPTION IN HOUSEHOLDS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA. Thermal Science (3) 571-585, ISSN: 0354-9836,  http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0354-98361700034G

Glavonjić Branko, Lazarević Aleksandra, Čomić Dragan: UTICAJ IZVOZA DRVNIH PELETA NA RAZVOJ NJIHOVE PROIZVODNJE U SRBIJI SA EFEKTIMA SUPSTITUCIJE ENERGIJE IZ FOSILNIH GORIVA I SMANJENJA EMISIJA UGLJEN-DIOKSIDA. Glasnik Šumarskog fakulteta,2016 (114): 55-74, ISSN: 0353-4537,  http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0353-45371614055G