+

Preduzetništvo u drvnoj industriji

Šifra predmeta: TMP36C1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni (VI semestar)
Broj ESPB: 6
Uslov: nema

Upoznavanje sa procesom razvoja preduzetničkih ideja u drvnoj industriji, adekvatnim načinima njihove prezentacije poslovnim partnerima, finansijerima i zaposlenima. Savladavanje metodologije izrade poslovnih planova i vrednovanja različitih poslovnih alternativa.

Osposobljavanje studenata da istraže, shvate i pretoče potrebe kupaca, dobavljača i zaposlenih u preduzetničke ideje, da kreiraju plan realizacije nekog poslovnog poduhvata i da pribave izvore finansiranja njegove realizacije.

Teorijska nastava.  Pojam i uloga preduzetništva. Preduzetnički ciklus – od ideje do implementacije. Izvori preduzetničkih ideja u drvnoj industriji. Sadržaj poslovnog plana.

Biznis plan. Struktura biznis plana. Finansijski aspekti poslovnog plana. Evaluacija efikasnosti poslovnog plana. Analiza rizika u poslovnim planovima preduzeća i preduzetnika u drvnoj industriji. Marketing u preduzetničkom biznicu. Finansijski aspekti poslovanja preduzetnika. Izvori finasiranja. Interno i eksterno finansiranje. Organizacija malih i srednjih preduzeća drvoprerađivačke industrije. Organizaciona struktura. Preduzetnička i menadžerska organizacija. Preduzetničko planiranje proizvodnje. Upravljanje zalihama i materijalima u preduzetničkim firmama u drvnoj industriji. Upravljanje vremenom i kapacitetima sredstava i radne snage. Proizvodnja i troškovi. Kalkulacije troškova prema vrsti i mestu nastanka troškova. Pogonski obračunski listovi. Izračunavanje marže pokrića. Primena metode izračunavanja marže pokrića u proizvodnji rezane građe-jednostepeni i višestepni obračun. Knjigovodstvo preduzetnika. Osnovni finansijski izveštaji poslovanja preduzetnika.Analiza osnovnih finansijskih pokazatelja.  

Vežbe: Profil preduzetnika. Okruženje i njegov uticaj na preduzetnika. Izrada biznis plana za preduzetničke firme u proizvodnji nameštaja.  Izrada biznis plana za preduzetničke firme u proizvodnji proizvoda od drveta. Izrada marketing plana preduzetničke firme u proizvodnji nameštaja sa SWOT analizom. Izrada marketing plana preduzetničke firme za proizvodnju proizvoda od drveta sa SWOT analizom. Analiza tokova gotovine na primeru preduzetničke firme u proizvodnji nameštaja. Izrada Bilansa stanja i Bilansa uspeha. Analiza finansijskih rezultata poslovanja preduzetničkih firmi na primerima Bilansa uspeha iz Agencije za privredne registre.

Praktična nastava se izvodi u preduzećima drvne industrije na teritoriji grada Beograda.