+

Projektovanje preduzeća u drvnoj industriji

Šifra predmeta: TMP4836
Studijski program: Tehnologija, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 6
Uslov: Položeni svi predmeti iz tehnoloških i organizacionih disciplina.

Osposobljavanje  studenata za projektovanje novih i rekonstrukciju postojećih kapaciteta za preradu drveta preko izbora lokacije, programa proizvodnje, tehnologije, prostornog razmeštaja objekata i opreme, ekonomske opravdanosti izabrane investicije i izradu potrebne tehničko-tehnološke dokumentacije .

Primena znanja u preduzećima za preradu drveta stečenih kroz teoretsku i praktičnu nastavu.

Teorijska nastava

  •     Uvod, planiranje investicionih projekata, priprema investiciuonog projekta, realizacija investicionog projekta, fleksibilna proizvodnja u industriji nameštaja, fleksibilni proizvodni sistemi, projektovanje fleksibilnih proizvodnih procesa, tehnološka organizacija fleksibilne proizvodnje, lokacija, generalni plan.

Bežbe

  • Izrada Investicionog projekta fabrike za proizvodnju nameštaja
  • U preduzećima za preradu drveta prikupljanje podataka za izradu Investicionog projekta fabrike za proizvodnju nameštaja