+

Razmene i posete studenata, nastavnog i istraživačkog osoblja na međunarodnom nivou

Šumarski fakultet je u junu 2014. godine ugostio grupu od deset studenata i dva profesora šumarstva sa Moskovskog državnog univerziteta šumarstva, koji su boravili u studijskoj poseti nastavnoj bazi na Goču u trajanju od 10 dana, gde su imali prilike da pohađaju predavanja naših profesora sa odseka za šumarstvo, koja su posebno bila organizovana za tu priliku.

U julu 2015. godine organizovana je poseta 8 studenata i 2 profesora odseka za šumarstvo Šumarskog fakulteta u Beogradu Moskovskom državnom univerzitetu šumarstva u trajanju od 10 dana.

U septembru 2015. godine 2 studenta osnovnih, 2 studenata master studija i 3 profesora odseka za TMP su učestvovali na Prvoj studentskoj konferenciji u okviru međunarodnog studentskog projekta „Innovation School Sprungbrett“ u Biel-u, Švajcarska, na kome su predstavljeni završni i master radovi studenata i stečena znanja u oblasti tehnologija i dizajna nameštaja i proizvoda od drveta.

Šumarski fakultet u Beogradu je u maju 2013. godine ugostio grupu od 40 studenata i 10 nastavnika sa Šumarskog fakulteta Univerziteta Sulejman Demirel iz Isparte, Turska. Tokom jednodnevne posete organizovana je poseta Arboretumu fakulteta i Šumskoj upravi na Avali, a pokrenuta je i inicijativa o saradnji dva fakulteta.

U 2015. godini, grupa od dvadeset studenata i 4 profesora odseka za Ekološki inženjering boravila je u poseti Tehnološkom univerzitetu iz Brna, gde su se upoznali sa njihovim radom i brojnim primerima iz prakse u oblasti zaštite zemljišta i voda.

Saradnja iz 2015. godine se nastavila i četiri godine za redom se uzastopno odvija bilaterlna razmena master studenata smera Ekološki inženjering u zaštiti zemljišta i voda i Tehničko-Tehnološkog Univerziteta iz Brna, Republika Češka, u okviru koje grupe od 10 studenata i 6 nastavnika sa svake strane borave u uzajamnim posetama tokom master terenske nastave koja se odvija u Srbiji i Republici Češkoj i u Srbiji, pod vođstvom prof. dr Miodraga Zlatića.

Treća konferencija Svetske organizacije za zaštitu zemljišta i voda (WASWAC) održana je od 22. do 26. avgusta 2016. na Šumarskom fakultetu u Beogradu i u prostorijama hotela Šumadija.Na skupu je učestvovalo više od 200 učesnika iz 33 zemlje širom sveta. Glavna tema su bili novi izazovi i strategije u ovoj oblasti. Organizatori su Svetska organizacija za zaštitu zemljišta i voda (WASWAC) i Šumarski fakultet (Univerzitet u Beogradu). U okviru programa organizovane su ekskurzije u Lepenski vir i Radmilovac (ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta). Predsednik organizacionog odbora je prof. dr Miodrag Zlatić.

Gospodin Bruce Noble, direktor Nacionalnog Parka Black Canyon (Kolorado, SAD) održao je 16.06.2017. predavanje u amfiteatru Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kome je predstavio način rada i upravljanja u zaštićenom području ovog nacionalnog parka. Posle diskusije na temu predavanja sa predavačima sa Šumarskof fakulteta delegacija američke ambasade i gospodin Noble su obišli Arboretum i kampus Fakulteta. Osim toga, tokom posete organizovan je susret tima ovog američkog nacionalnog parka sa predstavnicima nacionalnog parka Tara u prostorijama Šumarskog fakulteta radi razmene iskustava.

Krajem 2016. godine je preko Rektorata Univerziteta u Beogradu Šumarskom fakultetu u Beogradu stigao poziv za uspostavljanje saradnje sa Severoistočnog univerziteta šumarstva iz Harbina (Kina). Tom prilikom su razmenjene elektronske brošure koje predstavljaju sadržaje dostupne na fakultetima, kao i program ovog kineskog univerziteta za stipendiranje studenata iz inostranstva.

Krajem 2016, Šumarski fakultet je posetila delegacija Univerziteta Northwest A&F University iz oblasti Šensi (Kina). Cilj posete dekana i prodekana Koledža za prirodne resurse i životnu sredinu (College of Natural Resources and the Environment) je bila da se ispitaju mogućnosti pohađanja doktorskih i master studija na pomenutom kineskom univerzitetu koje donira kineska vlada (CSCprogram), organozovanje radnih sastanaka sa nastavnim osobljem i studentima, diskusija o uključivanju profesora Univerziteta u Beogradu u nastavu, intervju sa studentima i pisanje predloga saradnje. Kontakt osoba za ovu saradnju je prof. dr Miodrag Zlatić.

Delegacija Šumarskog fakulteta sa Univerziteta u Istanbulu, posetila je Šumarski fakultet 19.05.2017. u okviru svoje posete Šumarskim fakultetima na Balkanu. Tom prilikom je predstavljen program mogućih vidova saradnje (razmena profesora i studenata, projekti, konferencije, itd.), a partnerima iz Turske je podeljena informativna brošura o radu Šumarskog fakulteta na engleskom jeziku. Posle kratkog predstavljanja osoblje sa korespondirajućih odseka i katedri na dva fakulteta okupilo se u holu fakulteta radi povezivanja i razmene kontakata.

U avgustu 2017, u finalu Azijskog takmičenja u digitalnom modelovanju: Asian Digital Modeling Contest – ADMC 2017, u Tokiju (Japan) , kao jedan od 11 radova iz celog sveta, odabran je rad dr Biljane Jović, docenta Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, „Paviljon Kraljice Natalije“ (Natalia Ramonda Pavillion), koji predstavlja biomimetički 3D model inspirisan cvetom Ramonda natalie P&P, takođe prikazan na izložbi Azijskog foruma grafičkih nauka (AFGS 2017). Tom prilikom je inicirana saradnja sa Univerzitetom tehnologije iz Tokija (University of Technology (TUT) ), koja se trenutno odvija na nivou pisanja zajedničkih radova za časopise i konferencije, sa namerom da se proširi i na druge vidove saradnje između dve institucije.

U oktobru 2017, Šumarski fakultet je posetila delegacija Nacionalnog Šumarskog Centra iz grada Zvolena u Slovačkoj, koji se sastoji od 4 instituta. U delegaciji su bili direktor nacionalnog centra – dr Ľuboš Halvoň sa direktorima instituta: dr Milan Sarvaš (Institute for Forest Consulting and Education Zvolen, NFC-IFCE Zvolen), Dr. Ing. Tomáš Bucha (Forest Research Institute Zvolen, NFC-FRI Zvolen) i direktorka instituta za šumske resurse (Institute for Forest Resources and Information Zvolen, NFC-IFRI Zvolen. Tom prilikom je dogovoren rad na ostvarivanju saradnje dve institucije.

U oktobru 2017. je u okviru projekta sa ciljem reintrodukcije jelena pod nazivom SRBREDDEER održan skup sa međunarodnim učešćem u Kraljevu. Rukovodilac projekta i skupa je prof. dr Dragan Gačić. Pored učesnika iz regiona, odnosno iz Hrvatske, i Slovenije, na skupu je učestvovao istaknuti italijanski zoolog Marko Apolonio, sa Univerziteta Sasari u Italiji, koji je nakon ovog skupa obezbedio izuzetno vrednu donaciju 70 grla jelenske divljači koja će biti reintrodukovana na odabrane lokalitete u Srbiji iz italijanskog nacionalnog parka „Foreste Casentinesi”.

U novembru 2017. prof. dr Dragan Gačić je bio organizator drugog međunarodnog sastanka o divljoj svinji, ali i drugim dvopapkarima (WILDBOAR MEETING), organizacije EUROUNGULATES, čiji je Šuamrski fakultet član, a koji je održan u lovnom objektu fazanerije na Ubu. Sastanku je prisustvovalo 26 učesnika iz 16 zemalja, odnosno iz Litvanije, Rusije, Mađarske, Španije, Italije, Austrije, Belgije, Slovenije, Srbije, itd.

U okviru programa razmene ERASMUS+ ugovorena je poseta nastavnog i administrativnog osoblja sa Šumarskog fakulteta, Univerzitetu u Istočnoj Finskoj, odnosno Šumarskom fakultetu, za period 25.-31. marta 2018. Cilj posete će biti produbljivanje i nastavak započete saradnje, kao i povezivanje sa nastavnim i administrativnim osobljem iz Finske, koje će u toku trajanja ovog programa imati priliku da uzvrati posetu Srbiji do 31. jula 2018. Kontakt osoba u vezi sa ovom saradnjom je dr Katarina Lazić.