+

Млађан Поповић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 804
Е-маил: mladjan.popovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 144
Консултације: уторак, 10‒12 часова; четвртак, 10‒12 часова

Рођен је 28. јануара 1969. године у Београду. Основно образовање и средњу школу завршио је у Кладову. Дипломирао је 1997. године на Универзитету у Београду – Шумарском факултету, на Одсеку за Прераду дрвета. На истом факултету одбранио је магистарски рад 2006. године и докторску дисертацију  2012. године. Од фебруара 1998. године запослен на Одсеку ТМП Шумарског факултета као сарадник у настави на Катедри Хемијско-механичке прераде дрвета, где води практичну наставу на предмету Познавање материјала, а затим и на предметима Хемија дрвета са основама хемијске прераде и Иверице, влакнатице и дрвно-пластичне масе. У звање асистента на предмету Иверице, влакнатице и дрвно‑пластичне масе изабран је 2006. године. У звање доцента на Одсеку ТМП Шумарског факултета изабран је 2012. године, а у звање ванредног професора изабран је 2017. године.

Био је ментор у поступку израде два мастер рада и три дипломска рада, као и члан комисије за оцену и одбрану једног докторског рада, четири мастер рада и 10 дипломских радова. Објавио је сам или са сарадницима 40 научних радова, а од тога је 6 радова у међународним часописима и 17 радова на међународним скуповима. Кoаутор је једног уџбеника: Ђипоровић-Момчиловић М., Поповић, М. (2012), Композитни материјали од уситњеног дрвета ‒ ВЛАКНАТИЦЕ, Београд (ISBN 978 86 7299 210 6). Учествовао је у реализацији 2 републичка пројекта технолошког развоја, 4 међународне COST акције и 3 студије за потребе предузећа из области прераде дрвета. Члан је Комисије KS D089 за стандарде и сродне документе из области плоча на бази дрвета, Института за стандардизацију Републике Србије.

Ужа научна област

Хемијско-механичка прерада дрвета

Област истраживања

Композитне плоче на бази уситњеног дрвета; заштита околине у дрвној индустрији.

Ангажовање у настави

Основне струковне студије

Акредитација 2021

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  1. Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Đjiporović-Momčilović, M., Popović, M., Popović, J. (2016): Influence of Pressure on the Radial and Tangential Penetration into Poplar Wood and on the Shear Strength of Adhesive Joints, Bioresources, 11(1): 2238‒2255.
  2. Popović, J., Popović, M., Điporović-Momčilović, M., Gavrilović-Grmuša I. (2015): Effects of the Chemical Treatment Conditions of the Narrow-Leaved Ash (Fraxinus angustifolia Vahl. ssp. Pannonica Soo & Simon) on the Lap Shear Strength, Wood Research, 60(4): 543‒554.
  3. Popović, M., Simendic, J.B., Miljkovic, J., Pavličevic, J., Ristic, I. (2011) Curing Characteristics of Low Emission Urea-Formaldehyde Adhesive in The Presence Of Wood, Wood Research, 56(4) 589‒600.
  4. Popović, M., Budinski-Simendić, J., Jovičić, M., Mursics, J., Điporović-Momčilović, M., Pavličević, J., Ristić, I. (2011) Curing kinetics of two commercial urea-formaldehyde adhesives studied by isoconversional method, Hemijska Industrija, 65(6) 717–726.
  5. Gavrilović-Grmuša, I., Nešković, O., Điporović-Momčilović, M., Popović, M. (2010): Molar-mass Distribution of Urea–Formaldehyde Resins of Different Degrees of Polymerisation by MALDI-TOF Mass Spectrometry, Journal of the Serbian Chemical Society, 75(5) 689–701.
  6. Popović J., Điporović-Momčilović, М., Gavrilović-Grmuša, I., Popović, M., Sergej, M. (2013): The Influence of the Sodium Carbonate Treatment of Narrow-leaved Ash on the Lap Shear Strength. COST FP0904 & FP1006 International Workshop on Characterization of modified wood in relation to wood bonding and coating, October 16‒18, 2013, Rogla, Slovenia.
  7. Popović, M., Điporović-Momčilović, М., Budinski-Simendić, J., Jovićić M., Gavrilović-Grmuša, I. (2013): The Influence of Wood Extracts on the Curing Kinetics of Urea-Formaldehyde Adhesive Studied by Iso-Conversional Method. The 9th International Conference „Wood Science and Engineering in the Third Millenium” ICWSE 2013, November 7‒9, 2013, Brasov, Romania.
  8. Gavrilović-Grmuša, I., Điporović-Momčilović, М., Popović, M., Popović J., Sergej, M. (2013): Wetting Properties of Beech, Fir and Poplar Interacting with Different Molar-Mass Urea-Formaldehyde Resins. The 9th International Conference „Wood Science and Engineering in the Third Millenium” ICWSE 2013, November 7‒9, 2013, Brasov, Romania.
  9. Popović, M., Điporović-Momčilović, М., Šernek, M., Popović J., Gavrilović-Grmuša, I. (2013): The Influence of Wood Extracts on the Rheological Properties of Urea-Formaldehyde Adhesive During Cure. The 9th International Conference „Wood Science and Engineering in the Third Millenium” ICWSE 2013, November 7‒9, 2013, Brasov, Romania.
  10. Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Điporović-Momčilović, М., Popović, M. (2013): Influence of the Degree of Condensation of Urea Formaldehyde (UF) Adhesives on the Penetration Into Wood Tissue and on the Shear Strength of Adhesive Joints. International Conference on Wood Adhesives 2013, October 9‒11, 2013, Toronto, Ontario, Canada.