+

Kontakt

NASTAVNA BAZA „GOČ“

Tel: 011/3053-964, 064 8764710 Tel.:036/815-102, 064 8764717
Email: booking.goc@sfb.bg.ac.rs; recepcija.goc.piramida@sfb.bg.ac.rs

Našu lokaciju možete pogledati na stranici Googlemap