+

Master studije

Šumarski fakultet je usvojio strukturu studija studijskih programa 4+1+3 godine. Prema usvojenoj strukturi master akademske studije traju jednu godinu, odnosno 2 semestra sa ukupno 60 ESPB bodova.
Master akademske studije ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa su organizovane kroz tri modula:

Moduli master akademskih studija ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa imaju pet obaveznih predmeta, od kojih je jedan zajednički predmet za sva tri modula. Master studijski program, odnosno moduli imaju i određeni broj izbornih predmeta na osnovu kojih studenti proširuju znanja na izabranom usmerenju. Nastavni proces se na ovom studijskom programu odvija pomoću predavanja, vežbi, seminarskih radova, kolokvijuma, ispita, studijsko istraživačkog rada i master rada. Master rad se radi zajedno sa studijsko istraživačkim radom u drugom semestru, sa temom iz oblasti izabranog modula i ima 15 ESPB.

Uslov za upis na master akdemske studije ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa su završene osnovne akademske studije sa ostvarenih 240 ESPB bodova na Šumarskom fakultetu ili sličnim studijskim programima drugih fakulteta, odnosno univerziteta u zemlji i inostranstvu sa kojima su programi ovog fakulteta usklađeni.
Posle završetka studija kandidati dobijaju titulu ‒ master inženjer šumarstva, za oblast ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.
Nastavni plan: pdf (link za dokument: master studije EI)