+

Odbranjeni radovi

U okviru uže naučne oblasti Ekonomike i organizacija šumarstva odbranjeno je ukupno 57 radova: 25 doktorskih disertacija (23 od formiranja katedre), 15 magistarskih radova, 12 master radova i 5 međunarodnih master radova, kao i mnogobrojni diplomski i završni radovi.

Odbranjene doktorske disertacije

 • 2018. Đorđević I.: „Organizacija sistema upravljanja i tipovi upravljača zaštićenih područja u Srbiji“, mentor: prof. dr Dragan Nonić.
 • 2018. Poduška Z.: „Unapređenje poslovanja u  javnim preduzećima šumarstva i zaštite prirode u Srbiji, kroz podsticanje intrapreduzetništva zaposlenih“, mentor: prof. dr Dragan Nonić.
 • 2016.  Glavonjić P.: „Tipologija privatnih šumovlasnika u Srbiji: mogućnosti njihovog organizovanja u cilju mobilizacije drvnih resursa”, mentor: prof. dr Dragan Nonić.
 • 2015. Nedeljković J.: „Mala i srednja preduzeća za otkup, preradu i plasman nedrvnih šumskih proizvoda, kao činilac razvoja šumarstva privatnog sektora u Srbiji”, mentor: prof. dr Dragan Nonić.
 • 2009. Keča LJ.: „Ekonomska isplativost proizvodnje drveta u zasadima topole u Ravnom Sremu”, mentor: prof. dr Nenad Ranković.
 • 2004. Nonić D.: „Organizacija šumarstva u procesu tranzicije: odnos državne uprave šuma i privatnih šumovlasnika”, mentor: prof. dr Milan Šašić.
 • 1994. Zlatić M.: „Vrednovanje protiverozionih radova sa aspekta tehničke i ekonomske opravdanosti na ugroženom području grada Beograda”, mentor: prof. dr Ljubomir Petrović.
 • 1990. Ranković N.:“ Istraživanje ponude najznačajnijih drvnih sortimenata u SR Srbji”, mentor: prof. dr Ljubomir Petrović.
 • 1985. Kraljić B.: „Teorijsko-metodološko istraživanje važnijih organizacionih i ekonomskih elemenata privređivanja u šumarstvu”, mentor: prof. dr Ljubomir Petrović.
 • 1985. Pudar Z.: „Ekonomski efekti proizvodnje drveta topole R.h americana (Dode) Guinier cl.I-214 u zasadima različite gustine”, mentor: prof. dr Ljubomir Petrović. 
 • 1983. Čomić R.: „Organizaciono-razvojni aspekti šumsko-privredne djelatnosti u Bosni i Hercegovini”, mentor: prof. dr Ljubomir Petrović.
 • 1979. Šašić M.: „Uloga trgovine u okvir reprodukcionog sistema ŠIPAD i njen značaj za razvoj šumarstva i industrije za preradu drveta u SR BiH”, mentor: prof. dr Dušan Oreščanin.
 • 1979. Stefanović S.: „Proizvodnja i potrošnja celuloze i papira u Jugoslaviji, razvoj i problemi”, mentor: prof. dr Dušan Oreščanin.
 • 1975. Damjanović S.: „Šuma kao činilac rekreacije u Srbiji. Društveno-ekonomski i šumsko-privredni aspekti”, mentor: prof. dr Ljubomir Petrović.

Odbranjeni magistarski radovi

 • 2016. Pajić S.: „Ispitivanje mogućnosti prodaje tehničkog oblog drveta licitacijom na području Ravnog Srema”, mentor: prof. dr Ljiljana Keča.
 • 2003. Keča LJ.: Strateške osnove i pristup izradi Nacionalnog šumarskog programa”, mentor: prof. dr Nenad Ranković.
 • 2000. Gogić Z.: „Organizacija plasmana proizvoda šumarstva Srbije”, mentor: prof. dr Milan Šašić.
 • 1998. Batinić M.: „Uloga i funkcija šumske uprave u organizaciji šumarstva Srbije”, mentor: prof. dr Milan Šašić.
 • 1997. Popović A.: „Organizacija šumskog gazdinstva i šumske uprave kao nosioca proizvodnog procesa u šumarstvu Republike Srbije”, mentor: prof. dr Milan Šašić.
 • 1994. Nonić D.: „Organizacija šumarstva u Srbiji kao faktor njegovog razvoja”, mentor: prof. dr Milan Šašić.
 • 1983. Ranković N.: „Ekonometrijska analiza tržišta važnijih drvnih sortimenata u SR Srbiji”, mentor: prof. dr Ljubomir Petrović.
 • 1983. Zlatić M.: „Proučavanje uticaja socio-demografskih pojava na stanje erozije na području SO Vladičin Han”, mentor: prof. dr Ljubomir Petrović.

Odbranjeni master radovi

 • 2018. Lazarević D.: Osnovni ekonomski faktori uspešnosti poslovanja ŠG „Kragujevac“, mentor: prof. dr Ljiljana Keča.
 • 2018. Antonijević A.: Osnovni ekonomski faktori uspešnosti poslovanja ŠG „Južni Kučaj“ Despotovac, mentor: prof. dr Ljiljana Keča.
 • 2017. Mihajlović D. „Organizacija lanaca snabdevanja drvnim proizvodima na Južnomoravskom šumskom području”, mentor: prof. dr Dragan Nonić.
 • 2016. Marić M.: „Ekonomsko-razvojni potencijali sektora šumarstva na području sarajevsko-romanijske regije”, mentor: prof. dr Ljiljana Keča.
 • 2015. Mladenović D.: „Komercijalizacija i marketing NDŠP na području južne Srbije”, mentor: prof. dr Ljiljana Keča.
 • 2014. Musić A.: „Organizacija lanca stvaranja vrednosti biomase na Limskom šumskom području“, mentor: prof. dr Dragan Nonić.
 • 2013. Mijatović D.: „Uticaj sertifikacije šuma na neke ekonomske pokazatelje poslovanja javnih preduzeća za gazdovanje šumama u Srbiji”, mentor: prof. dr Nenad Ranković.
 • 2012. Bogojević M. „Komercijalizacija NDŠP na području centralne Srbije”, mentor: prof. dr Ljiljana Keča.
 • 2012. Marčeta M.: „Marketing i komercijalizacija nedrvnih šumskih proizvoda na području AP Vojvodine”,  mentor: prof. dr Ljiljana Keča.
 • 2011. Ostić D.: „Organizacija i razvoj malih i srednjih preduzeća na Banjalučkom šumsko‑privrednom području“, mentor: prof. dr Dragan Nonić.
 • 2010. Stanić G.: „Primena i razvoj marketinga u proizvodnji i plasmanu oblica od drveta”, mentor: prof. dr Nenad Ranković.

Odbranjeni međunarodni master radovi (Forest Policy and Economics – FOPER)

 • Blaževska Aneta: Analysis on the organizational structure of the Public Enterprise „Macedonian forests“ from an aspect of strategic management planning (mentori: dr. Roderich von Detten, prof. dr. Dragan Nonić);
 • Srndović Maja: State forest management enterprises in Serbia : organization and management analysis (mentori: dr. Roderich von Detten, prof. dr. Dragan Nonić);
 • Bačić Miladin: Entrepreneurship in forestry in the Republic of Srpska: present situation, problems and development possibilities (mentori: prof. dr. Franz Schmithüsen, dr. Dragan Nonić);
 • Đorđević Ilija: Financial analysis of the management in the National Park „Fruška Gora“ Republic of Serbia (mentori: prof. dr. Franz Schmithüsen, dr. Dragan Nonić);
 • Šumarac Predrag: Improvement of Financing Aspects of Management in the National Park Kopaonik (mentori: prof. dr. Franz Schmithüsen, dr. Dragan Nonić).
 • Danko Aleksić: Political aspect of renewable energy in Serbia: perception and assessment by deputies in the Parliament of Serbia (mentori: dr. Ewald Rametsteiner, dr Dragan Nonić).