+

Projekti

PROJEKTI NA KATEDRI KORIŠĆENJA ŠUMSKIH RESURSA

 1. Naučnoistraživački projekat: „Izbor metoda i sistema rada pri korišćenju slučajnih prinosa nastalih kao posledica sušenja šuma, ledoloma i ledoizvala na području Srbije”, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine ‒Uprava za šume (2015‒2016). Rukovodilac projekta dr Milorad Danilović.
 2. Naučnoistraživački projekat: „Normiranje radova u šumarstvu sa posebnim osvrtom na izbor tehnologija u JP Vojvodinašume”, JP Vojvodinašume (2013‒2016). Rukovodilac projekta dr Milorad Danilović.
 3. Naučnoistraživački projekat: „Korišćenje šumske biomase iz šuma Republike Srpske”, JPŠ Šume Republike Srpske (2013). Rukovodilac projekta dr Milorad Danilović.
 4. Naučnoistraživački projekat: „Metodika izrade sortimentnih tablica”, JPŠ Šume Republike Srpske (2013). Rukovodilac projekta dr Milorad Danilović.
 5. Naučnoistraživački projekat: „Tehnike i tehnologije korišćenja šumskog ostatka u brdsko‑planinskim području Srbije”, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede ‒ Uprava za šume (2011‒2012). Rukovodilac projekta dr Milorad Danilović.
 6. Naučnoistraživački projekat: „Savremene tehnike i tehnologije korišćenja šuma”, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ‒Uprava za šume (2010). Rukovodilac projekta dr Milorad Danilović.
 7. Naučnoistraživački projekat: „Korišćenje šuma u privatnom vlasništvu”, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ‒ Uprava za šume (2009). Rukovodilac projekta dr Milorad Danilović.
 8. Naučnoistraživački projekat: „Monitoring obloženih kanala za navodnjavanje u poljskim lovištima Vojvodine”, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” (2009). Rukovodilac projekta dr Dragan Gačić.
 9. Naučnoistraživački projekat: „Predlog mera za sprečavanje šteta na divljim sisarima usled oblaganja kanala za navodnjavanje”, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” (2008). Rukovodilac projekta dr Dragan Gačić.
 10. Naučnoistraživački projekat: „Istraživanje šteta od krupne divljači i njihov uticaj na šumske ekosisteme Republike Srbije”, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ‒ Uprava za šume (2007‒2008). Rukovodilac projekta dr Dragan Gačić.
 11. Naučnoistraživački projekat: „Istraživanje efekata rada traktorske ekipaže i ustanovljavanje normi i normativa rada na poslovima iskorišćavanja šuma sa posebnim osvrtom na osposobljavanje kadra za poslove normiranja”, JP Vojvodinašume (2008‒2012). Rukovodilac projekta dr Milorad Danilović.
 12. Naučnoistraživački projekat: „Korišćenje šuma u privatnom vlasništvu”, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ‒ Uprava za šume (2008). Rukovodilac projekta dr Milorad Danilović.
 13. Naučnoistraživački projekat: „Tehnike i tehnologije korišćenja šumskog ostatka u brdsko‑planinskim području Srbije”, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede ‒ Uprava za šume (2011‒2012). Rukovodilac projekta dr Milorad Danilović.