+

Центар за пројектовање и дизајн ентеријера и намештаја

Центар за пројектовање и дизајн ентеријера и намештаја је основан 28. 5. 2004. године у оквиру Катедре финалне прераде дрвета. Потреба за оснивањем Центра настала је као резултат чињенице да је у оквиру наставног програма Одсека почело са радом Усмерење за пројектовање намештаја и ентеријера, са низом предмета из уже стручно-уметничке области, који се по први пут изучавају у том обиму на Шумарском факултету. Као подршка бржем и свеобухватнијем развоју нових дисциплина, у оквиру Центра за пројектовање и дизајн ентеријера и намештаја почело се са реализацијом следећих активности:

 • учешће у научно-развојним, истраживачким и стручно-уметничким пројектима;
 • пружање могућности за обављање стручне праксе/стажирање студената;
 • покретање интерних конкурса у сарадњи са компанијама за најбоље дизајнерско решење намештаја и других производа од дрвета, из ког настају производи који се даље могу развијати и комерцијализовати;
 • развој партнерских односа између дрвопрерађивачког сектора Републике Србије и културних организација Србије;
 • организовање наступа на сајмовима и дизајн‑манифестацијама у циљу промовисање струке;
 • вертикално повезивање привредних субјеката у циљу што веће финализације дрвне сировине;
 • развој и промоција конкурентности, продуктивности, иновативности и нових савремених технологија намењених преради дрвета Србије;
 • организација стручних конференција, семинара, радионица из уже стручно‑уметничке и научне области Обликовање производа од дрвета;
 • едукације и тренинг програми за потребе финалног сектора дрвне индустрије Србије;
 • формирање јединствене базе података, литературе, узорака материјала и конструктивних решења;
 • обезбеђење простора и средстава за стручно-уметнички и научноистраживачки рад наставног особља на предметима Усмерења за пројектовање намештаја и ентеријера;
 • стварање могућности за размену података са предузећима и сличним центрима у земљи и иностранству;
 • оснивање фонда за младе таленте из кога се помажу најбољи студенти са одсека;
 • пружање подршке студентима у изради дипломских, мастер и магистарских радова као и асистентима и наставницима за израду стручно-уметничких радова.

Особље центра:
Руководиоци: проф. др Сокол Соколовић (2004‒2008), мр Јелена Матић (2009‒данас);
Стручни сарадници: мр Јелена Матић (2004‒2008), Миљана Николић (2011‒2013), Александра Бурда (2013‒2015).