+

Centar za projektovanje i dizajn enterijera i nameštaja

Centar za projektovanje i dizajn enterijera i nameštaja je osnovan 28. 5. 2004. godine u okviru Katedre finalne prerade drveta. Potreba za osnivanjem Centra nastala je kao rezultat činjenice da je u okviru nastavnog programa Odseka počelo sa radom Usmerenje za projektovanje nameštaja i enterijera, sa nizom predmeta iz uže stručno-umetničke oblasti, koji se po prvi put izučavaju u tom obimu na Šumarskom fakultetu. Kao podrška bržem i sveobuhvatnijem razvoju novih disciplina, u okviru Centra za projektovanje i dizajn enterijera i nameštaja počelo se sa realizacijom sledećih aktivnosti:

 • učešće u naučno-razvojnim, istraživačkim i stručno-umetničkim projektima;
 • pružanje mogućnosti za obavljanje stručne prakse/stažiranje studenata;
 • pokretanje internih konkursa u saradnji sa kompanijama za najbolje dizajnersko rešenje nameštaja i drugih proizvoda od drveta, iz kog nastaju proizvodi koji se dalje mogu razvijati i komercijalizovati;
 • razvoj partnerskih odnosa između drvoprerađivačkog sektora Republike Srbije i kulturnih organizacija Srbije;
 • organizovanje nastupa na sajmovima i dizajn‑manifestacijama u cilju promovisanje struke;
 • vertikalno povezivanje privrednih subjekata u cilju što veće finalizacije drvne sirovine;
 • razvoj i promocija konkurentnosti, produktivnosti, inovativnosti i novih savremenih tehnologija namenjenih preradi drveta Srbije;
 • organizacija stručnih konferencija, seminara, radionica iz uže stručno‑umetničke i naučne oblasti Oblikovanje proizvoda od drveta;
 • edukacije i trening programi za potrebe finalnog sektora drvne industrije Srbije;
 • formiranje jedinstvene baze podataka, literature, uzoraka materijala i konstruktivnih rešenja;
 • obezbeđenje prostora i sredstava za stručno-umetnički i naučnoistraživački rad nastavnog osoblja na predmetima Usmerenja za projektovanje nameštaja i enterijera;
 • stvaranje mogućnosti za razmenu podataka sa preduzećima i sličnim centrima u zemlji i inostranstvu;
 • osnivanje fonda za mlade talente iz koga se pomažu najbolji studenti sa odseka;
 • pružanje podrške studentima u izradi diplomskih, master i magistarskih radova kao i asistentima i nastavnicima za izradu stručno-umetničkih radova.

Osoblje centra:
Rukovodioci: prof. dr Sokol Sokolović (2004‒2008), mr Jelena Matić (2009‒danas);
Stručni saradnici: mr Jelena Matić (2004‒2008), Miljana Nikolić (2011‒2013), Aleksandra Burda (2013‒2015).