+

Особље Завода

Руководилац: др Бисерка Несторовић, ванр. проф.
Заменик и руководилац квалитета: др Игор Џинчић, ванр. проф.
Технички руководилац: инж. Предраг Станковић
Испитивач: тех. Слободан Орешчанин.