+

Смештај, радна средина и уређаји

Завод за контролу квалитета намештаја је смештен у четири просторије:
• Просторија за пријем и кондицонирање узорака. Димензије просторије су 6m x 2m, површина 12 m2;
• Прострорија за контролисање квалитета намештаја, димензије 9,6m x 6,4 + анекс за компресор (3,46×2,3m), укупне површине 69,46 m2. У овој просторији распоређена је опрема за контролисање по важећим СРПС стандардима;
• Нова просторија за контролисање квалитета намештаја, димензије 15,16m x 7,79 + анекс за компресор (3,55×2,17m), укупне површине 115,06 m2. У овој просторији распоређена је нова опрема за контролисање по ЕН стандардима и то:

Универзални уређај за контролисање намештаја:
• за седење: фотеље, двоседа, троседа, табуре, софе, столица;
• за рад и јело: трпезаријски столови, радни столови, клуб столови, компјутерских столова;
• дечији кревет са високим страницама;
• за лежање: кревети конструкција;
• за одлагање: ормани, комоде, плакари, полице.
• Уређај за контролисање точкића, гасних опруга и цилиндера канцеларијских столица и радних фотеља
• Уређај за контролисање седиште и наслона канцеларијских столица, радних фотеља и столица
• Уређај за контролисање руконаслона канцеларијских столица, радних фотеља, столица и фотеља.
• Уређај за контролисање фи ока за намештај:
• Уређај за контролисање врата за намештај: