+

Докторске студије (од 2021.)

Нови студијски програми докторских академских студија су акредитовани 2021. године и почињу са извођењем од школске 2021/2022. године.

Студијски програм докторских академских студија траје три године (шест семестара) на којима студент стиче 180 ЕСПБ.

Реализује се као четири студијска програма:

Шумарство, Технологије дрвета, Пејзажна архитектура и хортикултура, Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.