+

Doktorske studije (od 2021.)

Novi studijski programi doktorskih akademskih studija su akreditovani 2021. godine i počinju sa izvođenjem od školske 2021/2022. godine.

Studijski program doktorskih akademskih studija traje tri godine (šest semestara) na kojima student stiče 180 ESPB.

Realizuje se kao četiri studijska programa:

Šumarstvo, Tehnologije drveta, Pejzažna arhitektura i hortikultura, Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.