+

Doktorske studije (2013.)

Studijski program doktorskih akademskih studija traje tri godine (šest semestara) na kojima student stiče 180 ESPB. Organizovan je kao jedinstven studijski program sa četiri modula:
Šumarstvo, Tehnologije, Menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta, Pejzažna arhitektura, Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Modul 1. Šumarstvo

 • Podmodul M1.1 – Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje
 • Podmodul M1.2 – Zaštita šuma
 • Podmodul M1.3 – Ekonomika i organizacija šumarstva
 • Podmodul M1.4 – Planiranje gazdovanja šumama
 • Podmodul M1.5 – Iskorišćavanje šuma i lovstvo sa zaštitom lovne faune
 • Podmodul M1.6 – Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine
 • Podmodul M1.7 – Gajenje šuma
 • Knjiga mentora

Modul 2.Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta

 • Podmodul M2.1. Trgovina drvetom i ekonomika drvne industrije
 • Podmodul M2.2. Nameštaj i proizvodi od drveta
 • Podmodul M2.3. Hemijsko mehanička prerada drveta
 • Podmodul M2.4. Mašine i uređaji u preradi drveta
 • Podmodul M2.5. Primarna prerada drveta
 • Podmodul M2.6. Zaštita drveta
 •  Knjiga mentora

Modul M3. Pejzažna arhitektura

Modul M4. Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa