+

Geometrijsko modelovanje i vizuelizacija u pejzažnoj arhitekturi

Šifra predmeta: DM3.0111D
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Bez uslova

Zbog važnosti geometrijskog modelovanja i vizuelizacije u procesu pejzažnoarhitektonskog projektovanja, predmet ima za cilj da studentima omogući sticanje neophodnih znanja i efiksanost u generisanju  pejzažnoarhitektonskih objekata i interaktivnom 3D modelovanju u odgovarajućim grafičkim softverima i njihovom realnom prezentovanju – vizuelizaciji.

Razvija kod studenata naprednije sposobnosti rešavanja složenih prostornih problema i generaisanja kompleksnih formi kompjuterskim modelima u procesu projektovalja pejzažnoarhitektonskih objekata i njihovog vizuelnog prezentovanja.

Prostorni koordinatni sistemi i koordinate; sve vrste projekcija; pravini i polupravilini poliedri poliedarske površi; Dirichlet-ova triangulacija i poligonalna (poliedarska) teselacija. Geometrijske i projektive transformacije i deformacije u ravni i 3D prostoru; krive i površi slobodne forme (NURBS); bioničke forme i njihovo generisanje; mrežaste površi (Meshes); tehnike modelovanja; žičano, površinsko i zapreminsko modelovanje; digitalno vajanje; vizuelizacija modela i scene; metode renderovanja; osnovni principi i vrste animacije.