+

Спортске и рекреaтивне површине

Шифра предмета: ДМ3.0111Г
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: завршене мастер студије из Пејзажне архитектуре и хортикултуре

Израда анализе оправданости подизањa спортских и рекреационих објеката, њихово дизајнирање и одржавање.   

Савладавање технике и технологије подизања и одржавања различитих врста спортских и рекреативних површина.

Улога и значај спортских и рекреационих терена. Дизајн спортских површина. Стандарди за  аматерске и професионалне спортске терене. Методе  и поступци изградње игралишта. Изградња спортских површина од вештачких материјала. Материјали за изградњу спортских и рекреационих површина. Специфичности подлоге и карактеристике супстрата за формирање спортских травних површина, формирање супстрата. Нивелација спортских терена. Дренажа спортских површина, терена и игралишта.  Системи иригације спортских површина, терена и игралишта. Мере неге и одржавања спортских травних површина, игралишта. Анализа оправданости изградње голф терена. Функције голф терена, голф терени и природни амбијент. Архитектура голф терена. Дизајн голф терена. Дренажа голф терена. Иригација голф терена. Изградња голф терена (нивелација, формирање потребних супстрата, сетва, формирање водених површина, препрека и слично). Специфичности неге и одржавања свих типова травњака голф терена. Алати и механизација за негу и одржавање спортских и голф терена