+

Ненад Ставретовић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 860
Е-маил: nenad.stavretovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације: Уторак 12-13 часова; Четвртак 11-12 часова

Др Ненад Ставретовић је рођен 1966. године у Призрену. Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру, уписао је 1984 године. У звање асистента‑приправника Шумарског факултета изабран је 1992. године, у звање асистента 1997. године. У звање доцента изабран је 2003. године, звање ванредног професора добио је 15. 10. 2008, а звање редовног професора 27. 11. 2013. године. Био је члан организационих и научних одбора међународних конференција, националних конференција са међународним учешћем и националних конференција. У часопису националног значаја „Рециклажа и одрживи развој” био је члан Издавачког савета 2008. године; у часопису „Заштита природе” био је члан Редакционог одбора од 2008. до 2013. године. На међународном научном скупу „Заштита природе у XXI вијеку“, одржаном 2010. године на Жабљаку у Црној Гори, био је члан Научног одбора; члан је Научног одбора међународног научног скупа „Еколошка истина, Ecological Truth”. Био је члан почасног одбора „XIII International Eco-conference: Environmental protection of urban and suburban settlements”, која је одржана 2009. године у Новом Саду. Добитник је награде Привредне коморе Београда за најбољу докторску дисертацију (бр. 07-1323/1, дана 19. 12. 2003 године). Током 2003. године успешно је похађао и завршио Training Module, који је организовао Micighen State University, Institute of International Health, Training Module: Environmental chemistry, toxicology and engineering. Током 2008‒2013. године био је директор Завода за заштиту природе Србије. У више наврата представљао је Србију на међународним скуповима о заштити природних вредности (UNESCО, IUCN-a, Green Belt и сл.). Допринео је поновном укључењу Србије у Еуропарк федерацију, а био је један од координатора прве конференције поменуте федерације у источној Европи. Укључио је Завод за заштиту природе Србије у рад организације ENCA (European Nature Conservation Agenciеs). Остварио је сарадњу Завода за заштиту природе Србије са сродним институцијама у свим бившим републикама Југославије, као и са земљама региона и Европске Уније. Добио је више признања и захвалница за свој рад.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Област истраживања

Пејзажна архитектура; пејзажни инжењеринг; хортикултура; спорт и рекреација; екологија и функционалност зелених површина; урбана екологија.

Одабрани научни радови

 • Stavretović, N. (2007): „Biological characteristics of the species Hedera helix L. and its use in controlling erosion in shady places”, Official Journal of the Serbian biological society Archives of biological sciences, Vol. 59, No. 2, ISSN 0354-4664 (139‒143), Beograd.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Stavretović, N.,  Manjasek, S. (2008): Use of Bermuda grass [Cynodon dactylon (L.) Pers.] on ash and slag dumps of thermoelectric power plants, Archives of biological sciences, 60 (2), pg. 255-263, ISSN 0354-4664. Beograd.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Stavretović, N., Vučković, M., Stajić, B. (2010): Classification of Trees and Tree Species in Obrenovac „Mali Park“ by the Elements of Growth, Vitality and Ornamentalness, Archives of biological sciences, 62 (4), pg. 1119‒1124, ISSN 0354-4664.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Lučić, A., Mladenović-Drinić, S., Stavretović, N., Isajev, V., Lavadinović, V.,  Rakonjac, LJ., Novaković, M. (2010): Genetic Diversity of Austrian Pine (Pinus nigra Arnold) Populations in Serbia Revealed by Rapd, Archives of biological sciences, 62 (2), pg. 329‒336, ISSN 0354-4664.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Bjedov, I., Ristić, R., Stavretović, N., Stevović, V., Radić, B., Todosijević, M. (2011): Revegetation of Ski Runs in Serbia: Case Studies of Mts. Stara Planina and Divcibare, Archives of biological sciences, 63 (4), pg. 1127‒1134, ISSN 0354-4664.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Stavretović, N., Stevanović, J.  (2011): Invasive plant species in lawns of Belgrade roads, African journal of biotechnology, 10 (65), pg. 14450-14464, ISSN 0354-4664.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Krstić, M., Stavretović, N., Isajev, V., Bjelanović, I., (2012): Crown Structure of Picea Omorika Trees in the Plantation, Archives of biological sciences, 64 (2), pg. 605-611, ISSN 0354-4664.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Petrović J., Stavretović N., Ćurčić S., Jelić I., Mijović B. (2013): Invazivne biljne vrste i trčci i mravi kao potencijal njihove biološke kontrole na primjeru spomenika prirode „Bojčinska šuma” (Vojvodina, Srbija), Šumarski list, 1–2, pg. 61–69, ISSN 0373-1332.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Petrović J., Stavretović N., Ćurčić S. (2016): Invazivne biljne vrste i ekološki čimbenici koji utječu na njihovo širenje na području Spomenika prirode„Obrenovački zabran” (Centralna Srbija), Šumarski list 1-2: 45‒52.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Petrovic Ј., Acic S., Obratov-Petkovic D., Dajic Stevanovic Z., Ristic R., Stavretovic N. (2016): Ecological features of vascular flora on ski trails on NP Kopaonik mountain, Serbia, Fresenius environmental bulletin, Vol 25, No 8/16: 2985‒2990.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV