+

Дендрологија

Шифра предмета: ДМ1.6111В
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.6.- Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене мастер студије

Програм предмета Дендрологија има за циљ да студенти детаљно науче домаћу и страну дендрофлору (дрвеће и жбуње) као и светски значајне комерцијалне врсте дрвећа.

Знања стечена из Дендрологије имају вишеструки значај у шумарској науци и пракси.

Теоријска настава

Проучавају се домаће и стране дрвенасте врсте,  као и најзначајније комерцијалне врсте дрвећа које се користе у трговини дрветом на светском нивоу. За сваку проучавану врсту даје се опис морфолошких карактеристика: хабитуса, избојака, листова, цветова и плодова. За сваку проучавану врсту приказују се ареали, а код аутохтоних врста наведено је и распрострањење у Србији. Наводе се и аутеколошке и ценоеколошке карактеристике појединачних дрвенастих врста. За сваку врсту се наводи практични значај, а за комерцијалне врсте дрвећа колико и где се користе у трговини дрветом.