+

Dendrologija

Šifra predmeta: DM1.6111V
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.6.- Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene master studije

Program predmeta Dendrologija ima za cilj da studenti detaljno nauče domaću i stranu dendrofloru (drveće i žbunje) kao i svetski značajne komercijalne vrste drveća.

Znanja stečena iz Dendrologije imaju višestruki značaj u šumarskoj nauci i praksi.

Teorijska nastava

Proučavaju se domaće i strane drvenaste vrste,  kao i najznačajnije komercijalne vrste drveća koje se koriste u trgovini drvetom na svetskom nivou. Za svaku proučavanu vrstu daje se opis morfoloških karakteristika: habitusa, izbojaka, listova, cvetova i plodova. Za svaku proučavanu vrstu prikazuju se areali, a kod autohtonih vrsta navedeno je i rasprostranjenje u Srbiji. Navode se i autekološke i cenoekološke karakteristike pojedinačnih drvenastih vrsta. Za svaku vrstu se navodi praktični značaj, a za komercijalne vrste drveća koliko i gde se koriste u trgovini drvetom.