+

Наменска производња шумског репродуктивног материјала

Шифра предмета: ДМ1.1111Г
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.1.Семенарство, расадничарство и пошумљавање
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање слушаоца са поступцима производње наменског шумског репродуктивног материјала и то семена (у категоријама квалификованог и тестираног – сортног репродуктивног материјала) и наменских (циљних) садница за потребе плантажног шумарства и програма пошумљавања за посебне намене.

Оспособљеност за организовање и спровођење производње семена у семенским плантажама и путем контролисаног опрашивања. Оспособљеност за производњу клонског репродуктивног материјала. Оспособљеност за дефинисање и производњу наменског садног материјама (циљних садница).

Производња квалификованог репродуктивног материјала. Производња тестираног (сортног) репродуктивног материјала. Производња семена из контролисаног опрашивања. Оснивање и газдовање семенских плантажа. Производња клонског репродуктивног материјала. Дефинисање циљне саднице. Генетички аспекти циљне саднице. Избор типа саднице. Комбиновани типови садница. Избор супстрата и режим ђубрења. Режим наводњавања. Орезивање и подрезивање. Морфолошки параметри квалитета. Физиолошки параметри квалитета. Параметри успеха. Алометријски односи. Одређивање правог времена за вађење садница. Класирање, паковање и складиштење садница. Руковање и отпрема.