+

Savremene tehnologije u inventuri šuma

Šifra predmeta: DM1.4111V
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.4. Planiranje gazdovanja šumama
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne i master akademske studije

Nastava iz ovog predmeta ima za cilj da studenti ovladaju najsavremenijim tehnologijama prikupljanja (daljinska detekcija), obrade, analize, vrednovanja i prezentacije podataka o šumskim ekosistemima, te  formiranjem GIS baza podataka kao osnove za kvalitetnije planiranje, upravljanje i kontrolu u šumarstvu

Usko specijalizovana znanja iz oblasti Dendrometrije i Inventure šuma, koja omogućavaju rad u praksi i u naučnim ustanovama (institutima i fakultetu)

Prikupljanje informacija o šumama i drugim prirodnim potencijalima na prostoru koji one zauzimaju daljinskom detekcijom; Automatska interpretacija avio i satelitskih snimaka; Projektovanje mreže primernih površina korišćenjem GIS tehnologije (ARC GIS softver);  Kreiranje prostih formi (aplikacija) namenjenih za prikupljanje podataka korišćenjem PDA uređaja;  Praktična primena i korišćenje postojećih aplikacija za sastojinsku inventuru šuma; Obrada, analiza. vrednovanje, prezentovanje i lagerovanje podataka (baze podataka)