+

Konstruisanje nameštaja

Šifra predmeta: DM2.2111B
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.2. Nameštaj i proizvodi od drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Upisane doktorske studije

Formiranje kriterijuma za izbor vrste spojeva i vrste lepka u konstruisanju nameštaja i ostalih proizvoda od drveta. Ovladavanje materijom iz oblasti izbora elemenata veze i analize nasponskih stanja u konstrukcijama nameštaja. Ovladavanje metodama i postupcima proračunavanja čvrstće spojeva. Ovladavanje metodama i postupcima optimizacije dimenzija sastavnih elemenata nameštaja. Ovladavanje metodama i postupcima optimizacije dimenzija konstruktivnih elemenata veze kod nameštaja.

U potpunosti ispunjeni ciljevi predmeta.

Izbor elemenata veze u zavisnosti od tipa proizvoda. Definisanje faktora koji utiču na čvrstoću i trajnost nameštaja. Analiza naponskog stanja u proizvodu. Analiza polaznog materijla, sastavnih delova i elemenata veze. Proračunavanje čvrstoće spojeva metodama mernih traka i metodom konačnih elemenata. Matematička predstava kvaliteta obrađene površine metod fraktala.  Kontrola kvaliteta ugrađenog materijala i gotovih proizvoda.