+

Машине и уређаји у преради дрвета

Шифра предмета: ДМ2.4111Б
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.4 Машине и уређаји у прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Стицање сазнања о најсавременијим машинама и уређајима у преради дрвета и одговарајућим технологијама и одржавању.

Стварање теоријских и практичних услова за коришћење најновијих научно-технолошких знања о машинама и уређајима у преради дрвета и одговарајућим технологијама, њиховом развоју и одржавању.

Техничке карактеристике обрадних система. Технологија управљања обраднимсистемима.Технологија обраде на ЦНЦ системима. Показатељи квалитета обрадних система: геометријска и кинематичка тачност машина`, топлотне појаве, статичка деформације, динамичко понашање обрадних система, трење и хабање, бука, поузданост техничких система. Корелација између квалитета и метода обраде.

Одржавање техничких система у преради дрвета. Системи одржавања. Избор опште концепције система одржавања. Модели за оцену утицаја концепције одржавања на радну способност техничког система. Организација одржавања. Технологија одржавања. Карактеристике система одржавања.