+

Марија Ђурковић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 821
Е-маил: marija.djurkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 52
Консултације: четвртак, 10‒12 часова

Др Марија Ђурковић је рођена 13. 3. 1982. године у Шапцу, где је завршила Шабачку гимназију. Дипломирала је 2008. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, на Одсеку за прераду дрвета. Радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду засновала је 15. 6. 2009. године, када је изабрана за асистента на предмету Машине и алати за обраду дрвета. Докторску дисертацију је одбранила 2015. године такође на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету. У звање доцента изабрана је 12. 5. 2015. године на ужој научној области Машине и уређаји у преради дрвета. На истој ужој научној области изабрана је у звање ванредног професора 12.03.2020. године. Области истраживања др Марије Ђурковић су машине и алати за обраду дрвета, интеракција обрадног и алатног материјала у обради дрвета и машине за обраду дрвета са компјутерском нумеричком контролом.

Др Марија Ђурковић учествовала је, као члан или ментор, у комисијама за одбрану 5 мастер и преко 70 дипломских и завршних радова. Као једини аутор, објавила је приручник за вежбе са збирком задатака за предмет Машине и алати за обраду дрвета и учествовала је у писању уџбеника, који се користи у настави на мастер и докторским студијама. Објавила је девет радова у часописима са СЦИ листе, два рада у водећим домаћим часописима, два техничка решења и преко тридесет радова на међународним конгресима, конференцијама и скуповима. Учествовала је у реализацији два пројекта за Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Од 2017. године обавља функцију председника комисије за стандарде и сродне документе М039-4 „Машине за обраду дрвета“ при Институту за стандардизацију Србије. Од октобра 2021. године обавља функцију председавајуће Већа Одсека за технологије дрвета.

Ужа научна област

Машине и уређаји у преради дрвета

Област истраживања

Машине и алати за обраду дрвета; интеракција обрадног и алатног материјала; машине за обраду дрвета са компјутерском нумеричком контролом.

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Струковне студије

Одабрани научни радови

  • Porankiewicz, B., Wieczorek, D., Djurkovic, M., Idzikowski, I., Wegrzyn, Z. (2021): Modelling Cutting Forces using the Moduli of Elasticity in Oak Peripheral Milling, BioResources, 16(1): 1424-1437, DOI: 10.15376/biores.16.1.1424-1437
  • Svrzic, S., Djurkovic, M., Danon, G., Furtula, M., Stanojevic D. (2021): On Acoustic Emission Analysis in Circular Saw Cutting Beech Wood with Respect to Power Consumption and Surface Roughness, BioResources, 16(4): 8239-8257, DOI: 10.15376/biores.16.4. 8239-8257
  • Đurković, M., Mladenović, G., Tanović, Lj., Danon, G. (2018): Impact of Feed Rate, Milling Depth and Tool Rake Angle in Peripheral Milling of Oak Wood on the Cutting Force, Maderas: Ciencia y tecnología, Vol.20, No.1, pp. 25-34., ISSN printed 0717-3644, ISSN online 0718-221X, 1., DOI: 10.4067/S0718-221X2018005001301.
  • Đurković, M., Danon, G. (2017): Comparison of Measured and Calculated Values of Cutting Forces in Oak Wood Peripheral Milling, Wood Research, ISSN: 1336-4561, Vol. 62 No. 2, pp. 293-306.
  • Stanojević, D., Mandić, M., Danon, G., Svrzić, S. (2017): Prediction of the surface roughness of wood for machining, Journal of Forestry Research, Online ISSN 1993-0607, Print ISSN 1007-662X, 1., Vol. 28, No. 6, pp 1281–1283.
  • Mandić, M., Porankiewicz, B., Danon, G. (2015): An Attempt at Modelling of Cutting Forces in Oak Peripheral Milling, BioResources, Vol 10, No 3, ISSN: 1930-2126, pp 5489-5502, DOI:10.15376/biores.10.3.5489-5502
  • Mandić, M., Svrzić, S., Danon, G. (2015): The comparative analysis of two methods for the power consumption measurement in circular saw cutting of laminated particle board, Wood Research, ISSN: 1336-4561, Vol. 60, No. 1, pp 125-136.
  • Danon, G., Furtula, M., Mandić, M. (2012): Possibilities of implementation of CHP (combined heat and power) in the wood industry in Serbia, Energy, Vol 48, No. 1, ISSN: 0360-5442, pp 169–176, DOI: 10.1016/j.energy.2012.02.073.
  • Djurkovic, M., Danon, G. (2021): Analysis and Validation of Cutting Forces Prediction Models in wood machining, 5th International scientific conference Wood technology & product design, 14th – 17th September, 2021, University Congress Centre, Ohrid, Republic of North Macedonia
  • Mandić, M., Danon, G., Svrzić, S. (2015): The Comparative Analysis of Two for Methods for Peripheral Milling Cutting Force Measurement of oak wood, 26th International Conference on Wood Science and Technology, 16th October, 2015, Zagreb, Croatia.