+

Mašine i uređaji u preradi drveta

Šifra predmeta: DM2.4111B
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.4 Mašine i uređaji u prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Sticanje saznanja o najsavremenijim mašinama i uređajima u preradi drveta i odgovarajućim tehnologijama i održavanju.

Stvaranje teorijskih i praktičnih uslova za korišćenje najnovijih naučno-tehnoloških znanja o mašinama i uređajima u preradi drveta i odgovarajućim tehnologijama, njihovom razvoju i održavanju.

Tehničke karakteristike obradnih sistema. Tehnologija upravljanja obradnimsistemima.Tehnologija obrade na CNC sistemima. Pokazatelji kvaliteta obradnih sistema: geometrijska i kinematička tačnost mašina`, toplotne pojave, statička deformacije, dinamičko ponašanje obradnih sistema, trenje i habanje, buka, pouzdanost tehničkih sistema. Korelacija između kvaliteta i metoda obrade.

Održavanje tehničkih sistema u preradi drveta. Sistemi održavanja. Izbor opšte koncepcije sistema održavanja. Modeli za ocenu uticaja koncepcije održavanja na radnu sposobnost tehničkog sistema. Organizacija održavanja. Tehnologija održavanja. Karakteristike sistema održavanja.