+

Osnovi toksikologije

Šifra predmeta: DM2.6121B
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.6. Zaštita drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit na osnovnim ili master studijama iz predmeta Zaštita drveta; Otslušana nastava iz predmeta Osnovi toksikologije na doktorskim studijama

Detaljno upoznavanje studenata sa osnovnim principima toksikologije. Upoznavanje sa metodima ispitivanja biološke efikasnosti preparata. Pravilan izbor preparata za zaštitu drveta.

Kvalitetno ovladavanje potrebnim znanjima o osnovnim principima toksikologije, mehanizmu dejstva insekticida i fungicida i ispitivanju njihove efikasnosti u zaštiti drveta.

Detaljno i temeljno ulaženje u materiju predmeta koja se odnosi na:

Teorijska nastava

Pojam toksičnosti. Koncentracija i doza. Najvažnije karakteristike otrova i mehanizam dejstva na insekte i gljive. Vrste toksičnih jedinjenja i njihove karakteristike. Sigurnost u radu sa otrovima, mere predostrožnosti, simptomi trovanja i mere prve pomoći. Dejstvo insekticida i fungicida na drvo i ekosistem – neželjeni efekti. Ekološki prihvatljivi insekticidi i fungicidi u zaštiti drveta i mehanizam njihovog dejstva.

Praktična nastava

Metodika ispitivanja biološke efikasnosti preparata za zaštitu drveta. Laboratorijski i terenski metodi ispitivanja biološke efikasnosti preparata za zaštitu drveta u preventivnoj i represivnoj hemijskoj zaštiti od ksilofagnih insekata i lignikolnih gljiva. Standardni metodi ispitivanja. Istraživački (naučni) metodi ispitivanja. Postavljanje i vođenje ogleda, praćenje rezultata i izvođenje zaključaka. Ocena efikasnosti. Savremeni metodi ispitivanja kvaliteta preparata za zaštitu drveta