+

Површинска обрада финалних производа од дрвета

Шифра предмета: ДМ2.2121Б
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.2. Намештај и производи од дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање са савременим еколошки подобним материјалима и технологијама површинске обраде финалних производа од дрвета. Разумевање механизма формирања превлака на површинама намештаја применом савремених премаза за површинску обраду. Праћење квалитета површинске обраде намештаја путем испитивања својства подлоге и својства материјала за обраду и њиховог међусобног односа. Овладавање методама и поступцима истраживања у области оплемењавања плоча на бази дрвета.

Упознавање са савременим еколошки подобним материјалима и технологијама површинске обраде финалних производа од дрвета. Разумевање механизма формирања превлака на површинама намештаја применом савремених премаза за површинску обраду. Праћење квалитета површинске обраде намештаја путем испитивања својства подлоге и својства материјала за обраду и њиховог међусобног односа. Овладавање методама и поступцима истраживања у области оплемењавања плоча на бази дрвета.

Припрема подлоге, облоге, лепка и избор методе лепљења: истраживање режима лепљења оплемењавања плоча фолијама; истраживање оптималног поступка оплемењавања; оплемењавање ужих страна плоча;поступци оплемењавања ужих страна плоча; оплемењавање профилисаних рубова плоча; оптимизација процеса оплемењавања. Подлоге за површинску обраду – масивно дрво, плоче на бази дрвета и сл., течни и материјали за површинску обраду – премази, поступци наношења премаза, формирање филма премаза, поступци сушења премаза, поступци завршне обраде премаза. Еколошки подобни системи површинске обраде дрвета, водоразредиви премази, УВ- очвршћавајући премази, премази у праху и „high-solids“ премази.

Праћење квалитета површинске обраде намештаја путем испитивања својства подлоге и својства материјала за обраду и њиховог међусобног односа.